logo

Pro dárce

zena

Příspěvek, ve Vámi zvolené výši, můžete poskytnout bezhotovostním převodem na účet veřejné sbírky. Všechny informace a pravidla o poskytnutí a použití příspěvků shromažďovaných v rámci veřejné sbírky jsou vpravo v menu DAROVACÍ PODMÍNKY.
Pokud si přejete, abychom o Vašem příspěvku informovali na webových stránkách nadačního fondu, zaškrtněte tuto volbu ve formuláři níže a vyplňte základní identifikační údaje a potvrďte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Informace o Vašem příspěvku pak bude zveřejněna v seznamu dárců v kapitole Příběh a následně v kapitole Podařilo se.
Připsání Vámi zaslaného příspěvku na sbírkový účet si můžete ověřit rovněž na sbírkovém účtu po kliknutí na tlačítko označené ÚČET SBÍRKY.


Poskytnutí příspěvku

O Vašem úmyslu poskytnout nadačnímu fondu příspěvek nás můžete předem informovat prostřednictvím registračního formuláře dárce níže, kde si současně s platbou můžete vyžádat uveřejnění informací o tom, že jste příspěvek poskytli a zaslání potvrzení pro daňové účely.
Své přání ohledně využití Vašeho příspěvku ve prospěch konkrétního prezentovaného příběhu, zveřejněného na internetových stránkách nadačního fondu, vyjádříte využitím čísla toho příběhu, coby variabilního symbolu při platbě. Pokud příspěvek zašlete na sbírkový účet bez využití variabilního symbolu, ponecháváte tím na správní radě nadačního fondu, aby konkrétního klienta, v jehož prospěch bude Váš příspěvek použit, určila svým rozhodnutím.
Neadresné příspěvky mohou být v souladu s účelem nadačního fondu využity i k podpoře dalších klientů, u nichž s ohledem na jejich životní situace nebude zveřejnění jejich příběhu možné či vhodné.

sipka
Chlapec, 12 let
4 500

Chlapec, 12 let

kniha
pribeh
4 500

CÍL | 09 | 2018


VYBRÁNO
1 500

ZBÝVÁ
3 000

Chlapec 12 let žije sám s maminkou. Otec chlapce matku opustil ještě před jeho narozením a o syna nikdy neprojevoval sebemenší zájem. Maminka měla vážné zdravotní problémy, kvůli kterým byla několik let v invalidním důchodu. Její zdravotní stav se v letošním roce stabilizoval natolik, že může začít postupně pracovat. Příjem rodiny je ale dlouhodobě velmi nízký. Chlapec se obtížně soustředí a je hodně živý, sportovní vyžití a vedení trenérem je proto pro něj velmi důležité a prospěšné. Moc by si přál docházet do sportovního oddílu amerického fotbalu, kam chodil zdarma letos v červnu tzv. na zkoušku. V rámci zkoušky klub zjišťuje, jestli jsou děti schopny v oddílu fungovat. Chlapci se v oddílu líbilo a velmi dobře zapadl mezi ostatní děti. Americký fotbal ho baví, moc by si přál se mu dále věnovat a vrátit se po prázdninách do klubu. Maminka by mu jeho přání moc ráda splnila, ale bohužel nemá dostatek finančních prostředků na úhradu ročního členského příspěvku v klubu.
Pomozte, prosím, chlapci splnit jeho přání!
 

Martina K. 1 500
sipka
Milada, 70 let
16 000

Milada, 70 let

kniha
pribeh
16 000

CÍL | 10 | 2018


VYBRÁNO
2 000

ZBÝVÁ
14 000

Kdo se někdy potkal s paní Miladou, potvrdí Vám, že životní elán této dámě rozhodně nechybí, jediné, co ji limituje, je skutečnost, že je odkázána na invalidní vozík a málokdy se dostane ze svého bytu. Po narození jí totiž byla diagnostikována dětská mozková obrna. Díky obětavé péči obou rodičů vystudovala střední školu a následně Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Silná vůle ji dovedla dokonce k doktorskému titulu. Paní Milada žije celý život v Praze 2, kde také 20 let pracovala v právní redakci nakladatelství.  Ve svých 57 letech se rozhodla začít znovu studovat, tentokrát na Katolické teologické fakultě, právní vzdělání si tak rozšířila i o církevní právo. Přestože je dnes již v seniorském věku, neopouští ji chuť komunikovat s lidmi, uplatňovat své vědomosti a zaměstnávat svou mysl. Při své činorodé povaze by nevydržela v prostředí, kde se neděje nic užitečného a prospěšného pro rozvoj člověka. Avšak dostat se mimo domov je pro ni náročné, proto jsou jejími velkými pomocníky ve spojení se světem moderní technologie. Nyní je paní Milada již několik měsíců bez počítače, ten po 15 letech bohužel dosloužil. Počítač jí dával pocit nezávislosti. Pokoušela se dávat si každý měsíc určitou částku stranou, aby si našetřila na náhradní, vždy to ale bylo na úkor jiných důležitých potřeb. Proto se nadační fond rozhodl vyhlásit veřejnou sbírku, díky níž bude zakoupen počítač nový, který paní Miladě vydrží dalších 15 let.
 

Eliška Z. 1 000
1 000

Formulář dárce

V případě, že chcete, aby dar byl zveřejněn s Vaší identifikací, vyplňte prosím násle- dující údaje. Vaše jméno (popř. příjmení) bude uvedeno v kapitolách Příběh a Poda- řilo se spolu s darovanou částkou. V případě, že budete chtít zaslat potvrzení o daru, označte tuto možnost ve formuláři níže. Děkujeme.
Číslo účtu:

Číslo účtu: 5298268319/0800


Stav účtu12 300 Kč
5 000,- 13.07.2018 Jan Korseska
1 000,- 22.08.2018 Eliška Z.
1 500,- 13.09.2018 Martina K.
1 000,- 17.09.2018
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

GordicSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.