logo

Pro dárce

zena

Příspěvek, ve Vámi zvolené výši, můžete poskytnout bezhotovostním převodem na účet veřejné sbírky. Všechny informace a pravidla o poskytnutí a použití příspěvků shromažďovaných v rámci veřejné sbírky jsou vpravo v menu DAROVACÍ PODMÍNKY.
Pokud si přejete, abychom o Vašem příspěvku informovali na webových stránkách nadačního fondu, zaškrtněte tuto volbu ve formuláři níže a vyplňte základní identifikační údaje a potvrďte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Informace o Vašem příspěvku pak bude zveřejněna v seznamu dárců v kapitole Příběh a následně v kapitole Podařilo se.
Připsání Vámi zaslaného příspěvku na sbírkový účet si můžete ověřit rovněž na sbírkovém účtu po kliknutí na tlačítko označené ÚČET SBÍRKY.


Poskytnutí příspěvku

O Vašem úmyslu poskytnout nadačnímu fondu příspěvek nás můžete předem informovat prostřednictvím registračního formuláře dárce níže, kde si současně s platbou můžete vyžádat uveřejnění informací o tom, že jste příspěvek poskytli a zaslání potvrzení pro daňové účely.
Své přání ohledně využití Vašeho příspěvku ve prospěch konkrétního prezentovaného příběhu, zveřejněného na internetových stránkách nadačního fondu, vyjádříte využitím čísla toho příběhu, coby variabilního symbolu při platbě. Pokud příspěvek zašlete na sbírkový účet bez využití variabilního symbolu, ponecháváte tím na správní radě nadačního fondu, aby konkrétního klienta, v jehož prospěch bude Váš příspěvek použit, určila svým rozhodnutím.
Neadresné příspěvky mohou být v souladu s účelem nadačního fondu využity i k podpoře dalších klientů, u nichž s ohledem na jejich životní situace nebude zveřejnění jejich příběhu možné či vhodné.

sipka
Dívka, 9 let
3 800

Dívka, 9 let

kniha
pribeh
3 800

CÍL | 04 | 2018


VYBRÁNO
3 800

ZBÝVÁ
0

Po rozchodu rodičů byla nejdříve v péči matky a s otcem se pravidelně stýkala, problém nastal, když matka péči přestala zvládat. Otec těsně po následném převzetí dcery do péče utrpěl vážné poranění, které dočasně limitovalo jeho možnost se o holčičku postarat. Otec nemá žádné příbuzné ani blízké přátele, kteří by mu s péčí o dceru mohli pomoci. Dívka proto musela být dočasně na žádost otce umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Otec si ji ze zařízení vzal zpět ihned poté, co se jeho zdravotní stav stabilizoval. Vrátil se také do práce, i když jeho zdravotní stav částečně limituje jeho pracovní možnosti. Veškeré náklady na potřeby dcery hradí otec sám. Nemůže si ale finančně dovolit uhradit letní tábor. Dívce by možnost účastnit se letního tábora v době, kdy otec bude chodit do zaměstnání, udělala velkou radost.

Martin Ž. 2 000
Lenka Mottlová 1 000
Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka 800

Formulář dárce

V případě, že chcete, aby dar byl zveřejněn s Vaší identifikací, vyplňte prosím násle- dující údaje. Vaše jméno (popř. příjmení) bude uvedeno v kapitolách Příběh a Poda- řilo se spolu s darovanou částkou. V případě, že budete chtít zaslat potvrzení o daru, označte tuto možnost ve formuláři níže. Děkujeme.
Číslo účtu:

Číslo účtu: 5298268319/0800


Stav účtu3 800 Kč
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

GordicSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.