logo

O nás

zeny

Nadační fond Dvojka srdcem byl založen Městskou částí Praha 2 dne 12. 12. 2017. Jeho založení iniciovala Alexandra Udženija, místostarostka Prahy 2 pro sociální oblast. V rámci své práce se často seznamuje s osudy lidí, kteří se dostali do sociální či zdravotní situace, v níž je jim velmi obtížné pomáhat z pozice veřejné správy. To byl i hlavní impuls k založení nadačního fondu.

Účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je pomoc potřebným, zejména osobám
v tíživé sociální či zdravotní situaci, ohroženým dětem, fyzicky či mentálně handicapovaným, seniorům.
Náš program se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v životních situacích, ze kterých si sami nemohou pomoci. Poskytujeme příspěvky tam, kde přidělení příspěvku pomůže ke zkvalitnění životních podmínek potřebných. Zajímají nás konkrétní osudy konkrétních lidí.

Patronkou nadačního fondu se stala známá herečka Vinohradského divadla Simona Postlerová, která na Praze 2 také žije.
NF Dvojka srdcem byl zapsán do nadačního rejstříku dne 22. 1. 2018. Tehdy jsme se začali setkávat s lidmi, kteří potřebují finanční podporu a vznik nadačního fondu přivítali jako důstojnou možnost přijmout pomoc.  Snažíme se do pomoci zapojit osoby a společnosti, které mají vůli darovat a je jim blízké prostředí Prahy 2 či jsou dokonce jeho součástí, i ty, které nevědí, jak pomoci sousedovi či jiné osobě
v blízkosti. Obyvatelé Prahy 2 jsou pověstní svým patriotismem. Věříme proto, že si budou schopni pomoci navzájem.

zemanova

Eliška Zemanová

Předsedkyně správní rady

Náš tým

Nadační fond co nejvíce minimalizuje náklady související s jeho správou. To je úkolem správní rady, která činnost nadačního fondu připravuje. Kromě předsedkyně Elišky Zemanové jsou ve správní radě členové: Alena Pešková, právník, Petr Kolář, ekonom a odborníci na sociální oblast Hana Dostálová a Marta Konvičková.

Celkem12 300 Kč
5 000,- 13.07.2018 Jan Korseska
1 000,- 22.08.2018 Eliška Z.
1 500,- 13.09.2018 Martina K.
1 000,- 17.09.2018
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
Dvojka srdcem Živě

Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

GordicSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.