logo

Celý příběh

Dívka, 9 let

kniha
pribeh
3 800

CÍL | 04 | 2018

Po rozchodu rodičů byla nejdříve v péči matky a s otcem se pravidelně stýkala, problém nastal, když matka péči přestala zvládat. Otec těsně po následném převzetí dcery do péče utrpěl vážné poranění, které dočasně limitovalo jeho možnost se o holčičku postarat. Otec nemá žádné příbuzné ani blízké přátele, kteří by mu s péčí o dceru mohli pomoci. Dívka proto musela být dočasně na žádost otce umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Otec si ji ze zařízení vzal zpět ihned poté, co se jeho zdravotní stav stabilizoval. Vrátil se také do práce, i když jeho zdravotní stav částečně limituje jeho pracovní možnosti. Veškeré náklady na potřeby dcery hradí otec sám. Nemůže si ale finančně dovolit uhradit letní tábor. Dívce by možnost účastnit se letního tábora v době, kdy otec bude chodit do zaměstnání, udělala velkou radost.

Martin Ž. 2 000
Lenka Mottlová 1 000
Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka 800

Formulář dárce

V případě, že chcete, aby dar byl zveřejněn s Vaší identifikací, vyplňte prosím násle- dující údaje. Vaše jméno (popř. příjmení) bude uvedeno v kapitolách Příběh a Poda- řilo se spolu s darovanou částkou. V případě, že budete chtít zaslat potvrzení o daru, označte tuto možnost ve formuláři níže. Děkujeme.
Číslo účtu: 5298268319/0800

Číslo účtu: 5298268319/0800


Celkem3 800 Kč
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

GordicSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.