logo

Pro žadatele

maminka

Podpora poskytnutá Nadačním fondem Dvojka srdcem je určena Vám, obyvatelům Prahy 2, kteří jste se, ať již souhrou nenadálých okolností nebo z jiných důvodů ocitli v nepříznivé životní situaci.
Pokud jste již vyčerpali možnosti, jak tuto náročnou situaci řešit, můžete se na nás obrátit se žádostí o příspěvek.

Kdo může žádat o příspěvek

O příspěvek může žádat obyvatel Prahy 2, který se nachází v obtížné životní situaci
a tuto situaci nedokáže vlastními silami řešit.
Podpora nadačního fondu se zaměřuje zejména na pomoc lidem s handicapem nebo nemocným, dětem a seniorům.
Nadační fond neposkytuje příspěvky právnickým osobám.

Jakou pomoc můžete očekávat?

Nadační fond může poskytnout žadateli příspěvek na uhrazení konkrétní potřebné pomoci nebo požadovanou věc uhradí přímo dodavateli.
Může se jednat například o zdravotnickou pomůcku, kterou neuhradí zdravotní pojišťovna, o příspěvek na aktivity dítěte v případě, kdy rodina nemá např. z důvodu dlouhodobé nemoci rodiče finanční prostředky, ale i o jinou pomoc.

Postup zpracování vaší žádosti

Žádost o nadační příspěvek lze doručit na adresu Nadačního fondu Dvojka srdcem, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 nebo zaslat elektronicky na info@dvojkasrdcem.cz.
Doručenou žádost projedná správní rada nadačního fondu.
Pokud bude pro rozhodování o nadačním příspěvku potřeba, vyžádá si správní rada doplňující podklady či dokumenty k posuzované žádosti.
Správní rada zaujme k žádosti stanovisko, rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží na jejím uvážení.
Na poskytnutí příspěvku nadačního fondu není právní nárok.
Žadatelé budou písemně informováni o rozhodnutí správní rady, týkajícího se jejich žádosti.
Žádosti o příspěvek se přijímají průběžně po celý rok.
V případě dotazů se lze obrátit na info@dvojkasrdcem.cz.

ucet
Pokud nemůžete tuto možnost využít, poskytne Vám nadační fond formulář žádosti v tištěné podobě po předchozí domluvě na telefonním čísle 606 392 655.   
 
Stav účtu12 300 Kč
5 000,- 13.07.2018 Jan Korseska
1 000,- 22.08.2018 Eliška Z.
1 500,- 13.09.2018 Martina K.
1 000,- 17.09.2018
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

GordicSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.