Zpět

Příspěvek až 4 000 Kč pro školáky

Před začátkem nového školního roku přichází opět náš Nadační fond Dvojka srdcem s nabídkou příspěvků pro školáky. V letošním roce mohou rodiče, prarodiče či opatrovníci dětí žádat o příspěvek ve výši až 4 000 Kč a to až 2 500 tisíce na volnočasové aktivity a až 1 500 Kč na školní potřeby. Příspěvek bude správní radou nadačního fondu schválen automaticky rodičům, prarodičům či opatrovníkům z Prahy 2, kteří pobírají přídavek na dítě.

 

Žádat o příspěvek nadačního fondu mohou ale všechny rodiny z Prahy 2, či pokud jejich dítě chodí do některé ze škol zřizovaných městskou částí Praha 2. V těchto případek bude správní rada nadačního fondu jednotlivé žádosti posuzovat a schvalovat individuálně.

 

Žádost o příspěvek ke stažení naleznete zde na webu v sekci „Požádat o příspěvek. Uzávěrka žádostí je 30. září.

Na letní tábory jsme přispěli 80 tisíc Kč

Před letními prázdninami přišel opět po roce náš Nadační fond Dvojka srdcem s nabídkou příspěvků na letní tábory. Rodiče si mohly podat žádost o příspěvek a to ve výši až 3 000 Kč. Správní rada nadačního fondu zasedala nad žádostmi hned několikrát a nakonec rozhodla o schválení 28 žádostí za celkem 80 tisíc korun.

 

Nadační fond Dvojka srdcem bude pomáhat nízkopříjmovým rodinám i se začátkem nového školního roku. V polovině srpna představíme podmínky pro podání žádostí na školní potřeby a volnočasové kroužky. Bližší informace poskytneme na webových stránkách městské části Praha 2, Nadačního fondu Dvojka srdcem, i na sociálních sítích.

Nadační fond opět přichází s nabídkou příspěvků na letní tábory

Léto nám pomalu klepe na dveře a to také znamená, že se blíží období letních prázdnin s nepřeberným množstvím táborů pro děti.  Náš Nadační fond Dvojka srdcem si moc dobře uvědomuje, že pro část lidí mohou být tábory finančně nedostupné, zvláštně v době, kdy rostou ceny energií, zdražuje se a zvyšuje se inflace. Proto přicházíme s konkrétní nabídkou pomoci.

 

Pokud jste občanem s trvalým pobytem na Dvojce nebo Vaše dítě chodí do některé ze základních škol, které zřizuje MČ Praha2, můžete si od našeho nadačního fondu požádat o příspěvek až 3000 Kč na tábor pro své dítě.

Stačí jen, abyste vyplnili žádost o příspěvek a poslali ji na e-mailovou adresu info@dvojkasrdcem.cz a požádali tak o příspěvek.

 

Zároveň bychom chtěli poprosit ty z vás, kteří zrovna pomoc nepotřebují, abyste o naší nabídce dali vědět těm, kteří to potřebují a tato informace se dostala k co možná největšímu počtu lidí.

 

Nabídka naší pomoci je samozřejmě zcela anonymní.

Uzávěrka končí 30. 6. 2023.

 

 

 

 

Pomohli jsme se zaplacením školních potřeb a volnočasových kroužků

V uplynulých týdnech správní rada našeho nadačního fondu schválila celkem 28 žádostí na školní potřeby či volnočasové kroužky pro děti obyvatel Praha 2 a to v celkové výši 119 100 Kč.
Pomáháme ale stále i seniorům, handicapovaným, rodičům samoživitelům a dalším občanům z Prahy 2, kteří pomoc potřebují.

Pomáháme se zaplacením školních potřeb a kroužků

Po úspěšné pomoci s příspěvky na letní dětské tábory, přichází náš nadační fond na začátku školního roku s další pomocnou rukou.

Tentokrát jsme se rozhodli nabídnout rodinám a rodičům samoživitelům, kteří bydlí na Praze 2 nebo jejich dítě chodí do některé ze škol zřizovaných městskou částí Praha 2, příspěvek až 3 000 Kč a to na školní potřeby nebo volnočasové kroužky.

Budeme rádi, když o naší nabídce dáte vědět ve svém okolí každému, komu by naše nabídka pomohla.

 

Nadační fond přichází s nabídkou příspěvků na letní tábory

Léto nám pomalu klepe na dveře a to také znamená, že se blíží období letních prázdnin s nepřeberným množstvím táborů pro děti.  Náš Nadační fond Dvojka srdcem si moc dobře uvědomuje, že pro část lidí mohou být tábory finančně nedostupné, zvláštně v době, kdy rostou ceny energií, zdražuje se a zvyšuje se inflace. Proto přicházíme s konkrétní nabídkou pomoci.
Pokud jste občanem s trvalým pobytem na Dvojce nebo Vaše dítě chodí do některé ze základních škol, které zřizuje MČ Praha2, můžete si od našeho nadačního fondu požádat o příspěvek až 3000 Kč na tábor pro své dítě.
Stačí jen, abyste se nám ozvali na mailovou adresu info@dvojkasrdcem.cz a požádali tak o příspěvek.
Zároveň bychom chtěli poprosit ty z vás, kteří zrovna pomoc nepotřebují, abyste o naší nabídce dali vědět těm, kteří to potřebují a tato informace se dostala k co možná největšímu počtu lidí.
Nabídka naší pomoci je samozřejmě zcela anonymní.
Uzávěrka prvního kola žádostí je 31. května.

PODPORUJEME MLADÉ TALENTY

Na posledním zasedání správní rada Nadačního fondu Dvojka srdcem již opakovaně podpořila mladé talenty ze ZUŠ Ilji Hurníka a pomohla tak čtyřem rodinám s úhradou školného na další semestr.
Děti jsou naše budoucnost a jsme moc rádi, že jim můžeme touto formou pomoci k tomu, aby se mohli věnovat rozvoji svých talentů.

Přispíváme na letní dětské tábory a další aktivity

Moc dobře víme, že někdy život zamíchá kartami trochu jinak, než si člověk plánoval, a pro mnoho rodin je momentální ekonomická situace velice těžká.

Zasáhly Vás vládní restrikce v rámci koronavirových opatření?

Rádi byste Vaše děti poslali na letní tábor nebo soustředění a Vaše ekonomická situace vám to  momentálně neumožňuje?

Jsme tu pro Vás, ozvěte se nám.

Správní rada Nadačního fondu Dvojka srdcem schválila příspěvek dalším dvěma maminkám samoživitelkám

Správní rada Nadačního fondu Dvojka srdcem schválila na svém jednání dne 27.5.2020 příspěvek dalším dvěma maminkám samoživitelkám na nákup potravin a hygienických potřeb v celkové výši 30.000 korun. Za poslední 2 měsíce jsme takto pomohli již 10 samoživitelům celkovou částkou 151.800.

Všem dárcům ze srdce děkujeme.

Nadační fond Dvojka srdcem pomáhá v této nelehké době nejen samoživitelům, kteří se ocitli vlivem vládních opatření v těžké životní situaci.

Na minulé správní radě 29.4.2020 jsme schválili dalším dvěma maminkám samoživitelkám příspěvek na potraviny a hygienické pomůcky.
Po dobu trvání koronavirových opatření jsme tak pomohli již 8 maminkám samoživitelkám celkovou částkou 121.800 CZK a další žádosti na nás již čekají na dnešním jednání.
Poslední správní rada též schválila úhradu obědů do konce roku 2020 pro starší paní, která trpí Alzheimerovou chorobou a její finanční situace jí neumožňovala si platit teplé obědy každý den a sama si díky svému onemocnění již vařit nemůže.
Jsme nesmírně vděční všem dárcům, kteří prostřednictvím našeho nadačního fondu svým sousedům pomáhají, velice si toho vážíme.
Pokud chcete přispět na dobrou věc i vy, máte hned několik možností:
  • podpořit nadační fond a výběr příspěvku nechat na rozhodnutí správní rady. Naskenováním přiloženého QR kódu můžete přispět na účet sbírky libovolnou částkou nebo můžete vámi zvolenou částku poslat bankovním převodem na číslo účtu 5298268319/0800 bez uvedení variabilního symbolu.
  • podpořit konkrétní lidský příběh https://dvojkasrdcem.cz/darci/
Z celého srdce Vám děkujeme.