Zpět

Požádejte si o příspěvek až 3 000 Kč na letní tábory

Opět po roce přichází před letními prázdninami náš nadační fond Dvojka srdcem s nabídkou finančních příspěvků až 3 000 Kč na letní tábory. Zažádat o příspěvek si může rodič či opatrovník, který má trvalý pobyt v Praze 2 či jeho dítě chodí do některé ze základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2.

Nabídka se vztahuje jak na pobytové, tak také příměstské tábory. Pokud byl tábor již zaplacen, je možné si o příspěvek až 3 000 Kč požádat zpětně. Automaticky budou příspěvky schváleny těm, kteří pobírají přídavek na dítě.

Formulář žádosti najdete na našich webových stránkách v sekci „Požádat o příspěvek“, kde naleznete žádost ke stažení. Tu prosím zašlete na mailovou adresu info@dvojkasrdcem.cz.

Uzávěrka žádostí končí 30. června 2024.

 

Nadační fond Dvojka srdcem pomáhá již šestým rokem

Nadační fond městské části Praha 2 Dvojka srdcem pomáhá již šestým rokem. Radnice touto cestou podala pomocnou ruku v 210 případech a věnovala příspěvky v celkové výši 1,5 milionu korun.

Šestileté úspěšné fungování nadačního fondu městská část Praha 2 oslavila spolu s příznivci benefičním koncertem v prostorách kostela sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. Slavnostního večera se zúčastnili i primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda a náměstkyně primátora Alexandra Udženija, která založení nadačního fondu před lety iniciovala. Nechyběli ani představitelé městské části Praha 2 – starosta Prahy 2 Jan Korseska a místostarostka Prahy 2 pro oblast sociální Lucie Pechová, a patronka nadačního fondu herečka Simona Postlerová.

 

„Smyslem tohoto fondu je podpora nejzranitelnějších skupin našich sousedů z Dvojky. Nejčastěji tedy pomoc míří k seniorům, zdravotně postiženým či samoživitelům a jejich dětem. Těší mě, že za šest let své existence fond ukázal, že má smysl a že umí rychle a cíleně pomáhat bez zdlouhavé administrativy a zbytečné byrokracie. Dvojka srdcem je postavena na sousedské sounáležitosti i lokálním patriotismu spojeným s pomocí ostatním a o to víc jsem za jeho fungování ráda “, říká náměstkyně primátora hlavního města Prahy Alexandra Udženija, která založení nadačního fondu před lety iniciovala.

 

Nespornou výhodou projektu je, že tento systém pomoci nezatěžuje administrativu a rozpočet radnice Prahy 2. Pomoc tedy může putovat na místo určení okamžitě.

 

„Neutuchající zájem o pomoc nadačního fondu je tak důkazem toho, že celý projekt má opravdu smysl. Díky příspěvkům Dvojky srdcem mohou v posledních letech jezdit na letní dětské tábory i děti z nízkopříjmových rodin a rodin samoživitelů. Této cílové skupině poskytuje nadační fond s pravidelností také příspěvky na školní potřeby a mimoškolní aktivity. Všem dárcům, kteří do nadačního fondu přispěli nebo pravidelně přispívají, patří obrovské poděkování. Jen díky nim jsme mohli pomoc realizovat,“ dodává místostarostka Lucie Pechová, která má v gesci sociální oblast a je dlouholetou předsedkyní správní rady Nadačního fondu Dvojka srcem.

Příspěvek až 4 000 Kč pro školáky

Před začátkem nového školního roku přichází opět náš Nadační fond Dvojka srdcem s nabídkou příspěvků pro školáky. V letošním roce mohou rodiče, prarodiče či opatrovníci dětí žádat o příspěvek ve výši až 4 000 Kč a to až 2 500 tisíce na volnočasové aktivity a až 1 500 Kč na školní potřeby. Příspěvek bude správní radou nadačního fondu schválen automaticky rodičům, prarodičům či opatrovníkům z Prahy 2, kteří pobírají přídavek na dítě.

 

Žádat o příspěvek nadačního fondu mohou ale všechny rodiny z Prahy 2, či pokud jejich dítě chodí do některé ze škol zřizovaných městskou částí Praha 2. V těchto případek bude správní rada nadačního fondu jednotlivé žádosti posuzovat a schvalovat individuálně.

 

Žádost o příspěvek ke stažení naleznete zde na webu v sekci „Požádat o příspěvek. Uzávěrka žádostí je 30. září.

Na letní tábory jsme přispěli 80 tisíc Kč

Před letními prázdninami přišel opět po roce náš Nadační fond Dvojka srdcem s nabídkou příspěvků na letní tábory. Rodiče si mohly podat žádost o příspěvek a to ve výši až 3 000 Kč. Správní rada nadačního fondu zasedala nad žádostmi hned několikrát a nakonec rozhodla o schválení 28 žádostí za celkem 80 tisíc korun.

 

Nadační fond Dvojka srdcem bude pomáhat nízkopříjmovým rodinám i se začátkem nového školního roku. V polovině srpna představíme podmínky pro podání žádostí na školní potřeby a volnočasové kroužky. Bližší informace poskytneme na webových stránkách městské části Praha 2, Nadačního fondu Dvojka srdcem, i na sociálních sítích.

Nadační fond opět přichází s nabídkou příspěvků na letní tábory

Léto nám pomalu klepe na dveře a to také znamená, že se blíží období letních prázdnin s nepřeberným množstvím táborů pro děti.  Náš Nadační fond Dvojka srdcem si moc dobře uvědomuje, že pro část lidí mohou být tábory finančně nedostupné, zvláštně v době, kdy rostou ceny energií, zdražuje se a zvyšuje se inflace. Proto přicházíme s konkrétní nabídkou pomoci.

 

Pokud jste občanem s trvalým pobytem na Dvojce nebo Vaše dítě chodí do některé ze základních škol, které zřizuje MČ Praha2, můžete si od našeho nadačního fondu požádat o příspěvek až 3000 Kč na tábor pro své dítě.

Stačí jen, abyste vyplnili žádost o příspěvek a poslali ji na e-mailovou adresu info@dvojkasrdcem.cz a požádali tak o příspěvek.

 

Zároveň bychom chtěli poprosit ty z vás, kteří zrovna pomoc nepotřebují, abyste o naší nabídce dali vědět těm, kteří to potřebují a tato informace se dostala k co možná největšímu počtu lidí.

 

Nabídka naší pomoci je samozřejmě zcela anonymní.

Uzávěrka končí 30. 6. 2023.

 

 

 

 

Pomohli jsme se zaplacením školních potřeb a volnočasových kroužků

V uplynulých týdnech správní rada našeho nadačního fondu schválila celkem 28 žádostí na školní potřeby či volnočasové kroužky pro děti obyvatel Praha 2 a to v celkové výši 119 100 Kč.
Pomáháme ale stále i seniorům, handicapovaným, rodičům samoživitelům a dalším občanům z Prahy 2, kteří pomoc potřebují.

Pomáháme se zaplacením školních potřeb a kroužků

Po úspěšné pomoci s příspěvky na letní dětské tábory, přichází náš nadační fond na začátku školního roku s další pomocnou rukou.

Tentokrát jsme se rozhodli nabídnout rodinám a rodičům samoživitelům, kteří bydlí na Praze 2 nebo jejich dítě chodí do některé ze škol zřizovaných městskou částí Praha 2, příspěvek až 3 000 Kč a to na školní potřeby nebo volnočasové kroužky.

Budeme rádi, když o naší nabídce dáte vědět ve svém okolí každému, komu by naše nabídka pomohla.

 

Nadační fond přichází s nabídkou příspěvků na letní tábory

Léto nám pomalu klepe na dveře a to také znamená, že se blíží období letních prázdnin s nepřeberným množstvím táborů pro děti.  Náš Nadační fond Dvojka srdcem si moc dobře uvědomuje, že pro část lidí mohou být tábory finančně nedostupné, zvláštně v době, kdy rostou ceny energií, zdražuje se a zvyšuje se inflace. Proto přicházíme s konkrétní nabídkou pomoci.
Pokud jste občanem s trvalým pobytem na Dvojce nebo Vaše dítě chodí do některé ze základních škol, které zřizuje MČ Praha2, můžete si od našeho nadačního fondu požádat o příspěvek až 3000 Kč na tábor pro své dítě.
Stačí jen, abyste se nám ozvali na mailovou adresu info@dvojkasrdcem.cz a požádali tak o příspěvek.
Zároveň bychom chtěli poprosit ty z vás, kteří zrovna pomoc nepotřebují, abyste o naší nabídce dali vědět těm, kteří to potřebují a tato informace se dostala k co možná největšímu počtu lidí.
Nabídka naší pomoci je samozřejmě zcela anonymní.
Uzávěrka prvního kola žádostí je 31. května.

PODPORUJEME MLADÉ TALENTY

Na posledním zasedání správní rada Nadačního fondu Dvojka srdcem již opakovaně podpořila mladé talenty ze ZUŠ Ilji Hurníka a pomohla tak čtyřem rodinám s úhradou školného na další semestr.
Děti jsou naše budoucnost a jsme moc rádi, že jim můžeme touto formou pomoci k tomu, aby se mohli věnovat rozvoji svých talentů.

Přispíváme na letní dětské tábory a další aktivity

Moc dobře víme, že někdy život zamíchá kartami trochu jinak, než si člověk plánoval, a pro mnoho rodin je momentální ekonomická situace velice těžká.

Zasáhly Vás vládní restrikce v rámci koronavirových opatření?

Rádi byste Vaše děti poslali na letní tábor nebo soustředění a Vaše ekonomická situace vám to  momentálně neumožňuje?

Jsme tu pro Vás, ozvěte se nám.