logo

Pro dárce

zena

Příspěvek, ve Vámi zvolené výši, můžete poskytnout bezhotovostním převodem na účet veřejné sbírky. Všechny informace a pravidla o poskytnutí a použití příspěvků shromažďovaných v rámci veřejné sbírky jsou vpravo v menu DAROVACÍ PODMÍNKY.
Pokud si přejete, abychom o Vašem příspěvku informovali na webových stránkách nadačního fondu, zaškrtněte tuto volbu ve formuláři níže a vyplňte základní identifikační údaje a potvrďte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Informace o Vašem příspěvku pak bude zveřejněna v seznamu dárců v kapitole Příběh a následně v kapitole Podařilo se.
Připsání Vámi zaslaného příspěvku na sbírkový účet si můžete ověřit rovněž na sbírkovém účtu po kliknutí na tlačítko označené ÚČET SBÍRKY.


Poskytnutí příspěvku

O Vašem úmyslu poskytnout nadačnímu fondu příspěvek nás můžete předem informovat prostřednictvím registračního formuláře dárce níže, kde si současně s platbou můžete vyžádat uveřejnění informací o tom, že jste příspěvek poskytli a zaslání potvrzení pro daňové účely.
Své přání ohledně využití Vašeho příspěvku ve prospěch konkrétního prezentovaného příběhu, zveřejněného na internetových stránkách nadačního fondu, vyjádříte využitím čísla toho příběhu, coby variabilního symbolu při platbě. Pokud příspěvek zašlete na sbírkový účet bez využití variabilního symbolu, ponecháváte tím na správní radě nadačního fondu, aby konkrétního klienta, v jehož prospěch bude Váš příspěvek použit, určila svým rozhodnutím.
Neadresné příspěvky mohou být v souladu s účelem nadačního fondu využity i k podpoře dalších klientů, u nichž s ohledem na jejich životní situace nebude zveřejnění jejich příběhu možné či vhodné.

sipka
Eliška, 75 let
34 140

Eliška, 75 let

kniha
pribeh
34 140

CÍL | 12 | 2019


VYBRÁNO
8 301

ZBÝVÁ
25 839

Paní Eliška žije sama. Přestože má dceru, cítí se velmi osamělá, opuštěná. Vztahy s dcerou jsou tak narušené, že nedostatek finančních prostředků a vážné onemocnění nejsou zdaleka jedinými problémy, které ji trápí. Rodinné spory se bohužel dostaly až před soud.
Jediným příjmem paní Elišky je nevelký starobní důchod a byl jí přiznán příspěvek na bydlení. Vážným problémem, a to až příliš zhoršujícím celkovou sociální situaci, je, že paní Eliška trpí Huntingtonovou chorobou, vzácným dědičným neurodegenerativním onemocněním mozku, které se projevuje nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností. Paní Eliška je zatím schopná samostatné chůze a základní péče o sebe, ovšem cokoliv navíc je velký problém. Vaří si už jen sporadicky - bojí se, aby se nezranila z důvodu špatné koordinace pohybů rukou, dovážku obědů si ale vzhledem k finanční situaci nemůže dovolit. Nadační fond Dvojka srdcem se proto rozhodl hradit obědy na první měsíc rovnou a na úhradu obědů za následující půlrok vypsal veřejnou sbírku. Paní Eliška zároveň podala žádost o příspěvek na péči. Příspěvek nadačního fondu by využila na nezbytnou dobu, aby „přečkala“ situaci do doby, než bude mít přiznán alespoň příspěvek na péči. Dosud svou finanční situaci řešila za pomoci vlastních úspor, které však již všechny použila na úhradu běžných výdajů, tedy i léků a potravinových doplňků.
Váš příspěvek by paní Elišce pomohl zajistit každodenní teplou stravu.

Vybíráme částku, která poslouží k úhradě obědů na 6 měsíců.

 
 

Lucie Pechová 2 000
Tomáš F 300
Milan Vávra 200
Andrea Horáková 1 000
dárce 100
Jan Feit 200
Jeník B. 1 500
Míša P. 1 501
Péťa G. 1 500
sipka
Čestmír, 68 let
14 000

Čestmír, 68 let

kniha
pribeh
14 000

CÍL | 06 | 2019


VYBRÁNO
8 600

ZBÝVÁ
5 400

S panem Čestmírem Řehořem jste se v prostředí Prahy 2 již měli možnost setkat. Bylo to na stránkách Novin Prahy 2. Tehdy se v úvodníku zamýšlel nad podstatou a smyslem charity a zaznamenal velký ohlas od čtenářů novin. Možná si někteří z vás i vzpomenou, že pan Čestmír je bývalý žokej. Sám říká, že kdyby měl peníze, koupil by si koně, ale v současné chvíli musí myslet především na to, aby nestrádal. To pan Čestmír velmi dobře ví, ale jako každého člověka, i jeho, udržují na světě především jeho sny, budoucnost si už totiž neplánuje. Říká také, že určitě neměl špatný život a velmi rád vzpomíná na svého koně, se kterým jezdil závody. Byla to úžasná kobylka Petite Privée, na kterou nezapomene do konce života. Bylo mu 59 let, když ho během závodu ve Velké Chuchli postihla mozková příhoda. S Petite Privée tak přišli nejen o závod, ale změnil se jedním okamžikem celý jejich život. Kobylka přišla o pána a pan Čestmír takřka o všechno. O zdraví, o bydlení, zkrátka o svůj bývalý život. Pak už byla jen nemocnice. A čtyřletý pobyt v ní. Protože pan Čestmír vypadl v mrtvičném záchvatu ze závodní sulky, měl i řadu závažných poranění. Jeho tělo už není jako dřív (dokonce dostalo od lékařů přídavkem i pár šroubů), už ho neposlouchá. Chodítko i invalidní vozík jsou jeho věrní sluhové. Při vší této smůle pana Čestmíra dokonce okradli o koňské postroje, které by případně mohl ve stavu nouze zpeněžit. Po hospitalizaci bydlel v různých azylových domech. Nebýt městské části, Armády spásy a vás, kteří jste přišli s pomocí po uveřejnění jeho příběhu, neměl by samostatné bydlení a dokonce ani žádné, byť prosté, vybavení do bytu. Samozřejmě je rád i za postel, kterou má nyní, ale jeho tělu dá stále více práce se z nízké postele zvednout. Proto správní rada nadačního fondu souhlasila s vypsáním veřejné sbírky na polohovací postel s hrazdou. Pan Čestmír sice nebude mít koně, ale bude mít díky vám klidný a zdravý spánek, který je pro nemocného člověka tím nejcennějším.

 

Dárce 500
Lucie Pechová 3 000
May Khalife 1 000
Andrea Horáková 2 000
dárce 100
Dárce 1 000
Dárce 1 000
sipka
Monika, 55 let
28 800

Monika, 55 let

kniha
pribeh
28 800

CÍL | 05 | 2020


VYBRÁNO
5 500

ZBÝVÁ
23 300

Paní Moniku (55 let) nejvíce charakterizuje a dokonale vystihuje její láska ke zvířatům a k přírodě vůbec. Než se zhoršil její zdravotní stav, pomáhala při záchraně ohrožených zvířat a měla i chovnou stanici. Trpí nevyléčitelným onemocněním, kterého se zdraví lidé děsí. Ona už ne. Je na světě ráda, i když ji roztroušená skleróza výrazně omezuje a omezovat bude, a na nic si nestěžuje. Diagnózu si vyslechla již před dlouhými roky. První ataky nemoci zažila už v mladém věku. Jak se choroba zhoršovala, potřebovala stále více opory v druhých lidech. Tu psychickou hledá hlavně ve zvířatech (člověk přijde a zase odejde). Dnes je Monika plně závislá na pomoci jiné osoby. Má osmdesátiletou maminku, která se i přes vysoký věk stále snažila doplnit pečovatelskou službu, již si paní Monika objednává u různých organizací. Nyní už by sama maminka potřebovala, aby jí někdo pomáhal.
Největší radostí, oporou a pomocnicí je paní Monice asistenční fenka Misha. Misha je asistenční pes, jak má být. Umí rozsvítit a zhasnout, podat paničce potřebné věci a hlavně umí přinášet radost a přitom u toho nelumpačit. Paní Monika by se dnes už bez ní neobešla. Přála by si trávit s Mishou více času venku, což však teď není možné. Je limitována omezenými prostředky z příspěvku na péči, které jí sotva postačí na každodenní pečovatelskou službu objednanou pro běžné úkony. Potřebovala by ještě přidat alespoň pár hodin pečovatelské služby. Konkrétně by jí moc pomohlo navýšit pečovatelskou službu o 1 hodinu denně, 20 dní v měsíci. Za jeden rok by úhrada za tuto službu v tomto rozsahu činila 28.800 Kč. Pro paní Moniku je to částka velká, ale když ji dají dohromady hodní lidé, kteří se rozhodnou pomoci, už uvidí, že překážka není nepřekonatelná a stačí tak moc málo, aby si splnila sen. Být s Mishou venku v parku.
Nadační fond vypsal za tímto účelem veřejnou sbírku, která bude pro příspěvky otevřena po celý rok. A nyní se obrací na všechny dobré lidi, mezi nimiž by se mohlo najít několik těch, které příběh paní Moniky zaujal, a byli by ochotni přispět jakoukoliv částkou. Ať už jednorázově, nebo pravidelně.
 

dárce 100
Lucie Pechová 2 000
Jan Feit 400
Maxik a Aida Burchardt 2 000
Dárce 1 000

Formulář dárce

V případě, že chcete, aby dar byl zveřejněn s Vaší identifikací, vyplňte prosím násle- dující údaje. Vaše jméno (popř. příjmení) bude uvedeno v kapitolách Příběh a Poda- řilo se spolu s darovanou částkou. V případě, že budete chtít zaslat potvrzení o daru, označte tuto možnost ve formuláři níže. Děkujeme.

Způsob platby

Stav účtu75 001 Kč
1 000,- 09.08.2019 Dárce
400,- 25.07.2019 Dárce
2 000,- 16.07.2019 Maxik a Aida Burchardt
400,- 15.07.2019 Jan Feit
200,- 15.07.2019 Jan Feit
2 000,- 12.07.2019 Lucie Pechová
500,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
500,- 10.07.2019 dárce
3 000,- 09.07.2019 Klára Hájková
2 000,- 09.07.2019 dárce
500,- 09.07.2019 dárce
500,- 17.06.2019 dárce
500,- 17.05.2019 dárce
2 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
1 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
500,- 11.04.2019 Dárce
3 000,- 10.04.2019 Lucie Pechová
1 000,- 10.04.2019 May Khalife
500,- 05.04.2019 Dárce
1 000,- 04.04.2019 Dárce
1 000,- 04.04.2019 Dárce
200,- 26.02.2019 Milan Vávra
1 000,- 06.02.2019 Vendula Zajícová
500,- 06.02.2019 Mirka Zittová
500,- 06.02.2019 Katarina Korzova
1 000,- 06.02.2019 Robert Lauda
300,- 05.02.2019 Hana Bojková
300,- 04.02.2019 Alena Zdráhalová
1 000,- 04.02.2019 Lucie Pechová
300,- 21.01.2019 Tomáš F
200,- 11.01.2019 dárce
2 000,- 09.01.2019 Lucie Pechová
1 500,- 21.12.2018 Jeník B.
1 500,- 21.12.2018 Péťa G.
1 501,- 21.12.2018 Míša P.
12 500,- 07.12.2018 soudci Obvodního soudu pro Prahu 2
10 000,- 17.10.2018 anonymní dárce
3 000,- 08.10.2018 Lucie Pechová
1 000,- 08.10.2018 Jan Čeřovský
300,- 25.09.2018 anonymní dárce
200,- 21.09.2018 anonymní dárce
1 000,- 17.09.2018 Robert Lauda
1 500,- 13.09.2018 Martina K.
1 000,- 22.08.2018 Eliška Z.
5 000,- 13.07.2018 Jan Korseska
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová
Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

Národní  dům na VinohradechGordicSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.