logo

Pro dárce

zena

Příspěvek, ve Vámi zvolené výši, můžete poskytnout bezhotovostním převodem na účet veřejné sbírky. Všechny informace a pravidla o poskytnutí a použití příspěvků shromažďovaných v rámci veřejné sbírky jsou vpravo v menu DAROVACÍ PODMÍNKY.
Pokud si přejete, abychom o Vašem příspěvku informovali na webových stránkách nadačního fondu, zaškrtněte tuto volbu ve formuláři níže a vyplňte základní identifikační údaje a potvrďte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Informace o Vašem příspěvku pak bude zveřejněna v seznamu dárců v kapitole Příběh a následně v kapitole Podařilo se.
Připsání Vámi zaslaného příspěvku na sbírkový účet si můžete ověřit rovněž na sbírkovém účtu po kliknutí na tlačítko označené ÚČET SBÍRKY.


Poskytnutí příspěvku

O Vašem úmyslu poskytnout nadačnímu fondu příspěvek nás můžete předem informovat prostřednictvím registračního formuláře dárce níže, kde si současně s platbou můžete vyžádat uveřejnění informací o tom, že jste příspěvek poskytli a zaslání potvrzení pro daňové účely.
Své přání ohledně využití Vašeho příspěvku ve prospěch konkrétního prezentovaného příběhu, zveřejněného na internetových stránkách nadačního fondu, vyjádříte využitím čísla toho příběhu, coby variabilního symbolu při platbě. Pokud příspěvek zašlete na sbírkový účet bez využití variabilního symbolu, ponecháváte tím na správní radě nadačního fondu, aby konkrétního klienta, v jehož prospěch bude Váš příspěvek použit, určila svým rozhodnutím.
Neadresné příspěvky mohou být v souladu s účelem nadačního fondu využity i k podpoře dalších klientů, u nichž s ohledem na jejich životní situace nebude zveřejnění jejich příběhu možné či vhodné.

sipka
Emilie, 69 let
22 870

Emilie, 69 let

kniha
pribeh
22 870

CÍL | 09 | 2020


VYBRÁNO
9 600

ZBÝVÁ
13 270

Nadační fond Dvojka srdcem opět pomáhá, a to i díky vám. Místo ve veřejné sbírce tentokrát patří paní Emilii (69 let) a jejímu životnímu příběhu. Narodila se účetnímu a pánské krejčové, také z Prahy 2, pamatujících ještě Plaveckou ulici s voraři. V mládí byla úspěšnou sportovní gymnastkou a plavkyní s mnoha medailemi. Do života paní Emilie ale vstoupilo hned několik těžkostí. A to hned v mládí. U její tehdy roční dcery lékaři zjistili, že neslyší. Vzdělávání neslyšících nebylo za totality bohužel vůbec dostupné. Učebními obory byly pouze švadlena, brašnář či pomocné práce. A dcera přitom nesmírně toužila vyučit se kuchařkou. Nicméně ji paní Emilie vychovala tak, aby byla soběstačná a všechny své povinnosti si ohlídala sama. Navíc je opravdu výbornou kuchařkou. Celý život, tedy téměř neuvěřitelných 70 let, žije v jednom domě v Nuslích. Nedávno se v rámci domu přestěhovala do jiného bytu tak, aby se mohla o francouzských holích lépe pohybovat a netížily ji tolik bolestné vzpomínky. Ze všeho nejvíce tragická ztráta malé vnučky.
Právě stěhování bylo jednou z položek, které uhradil nadačního fond Dvojka srdcem. Částku se podařilo snížit na minimum, protože stěhování zajistila Nábytková farma z Kralup nad Vltavou, která se rozhodla, že paní Emilii také pomůže. Úhrada za stěhování nebyla jedinou potíží, kterou bylo potřeba vyřešit. Paní Emilie je těžký diabetik a pobírá nedostatečný důchod. Proto další položkou, která bude hrazena z vybraných peněz nadačního fondu Dvojka srdcem, bude úhrada teplých obědů každý všední den, po dobu jednoho roku. Roční suma za teplou stravu tak přesáhne 22 000 Kč. Nadační fond již začal tuto službu hradit, ale rádi bychom vás požádali pomoc s platbou obědů pro paní Emilii i v následujícím období. Přestože je stravování základní potřebou a žijeme ve vyspělé zemi, přesto se stále najdou jedinci, kteří potřebují pomoc druhých. Paní Emilii vždy bavilo pomáhat. Za svůj život pomohla jak lidem, tak zvířatům. Pojďme tedy zase jednou pomoci my jí.
 

Dárce 1 000
dárce 200
dárce 500
dárce 100
dárce 1 000
dárce 1 000
Marie Kostelecká 500
Lenka Mottlová 500
Jana Bernášková 1 000
Dárce 300
Dárce 2 000
Dárce 1 500
sipka
Ukrajina, 1000 let
1 000 000

Ukrajina, 1000 let

kniha
pribeh
1 000 000

CÍL | 12 | 2022


VYBRÁNO
139 000

ZBÝVÁ
861 000

Nadační fond Dvojka srdcem pomáhá lidem z Ukrajiny, kteří utíkají před válkou
 
Invaze ruských vojsk na Ukrajinu a vyhlášení válečného stavu tvrdě dopadá na nevinné lidi, kteří doslova ze dne na den přišli o střechu nad hlavou a veškeré své jistoty. Stovky tisíc lidí jsou, či budou nuceny uprchnout ze své země a potřebují naší pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Nejčastěji jsou to maminky s dětmi a starší lidé. Potraviny, ošacení, hygienické potřeby a drogerie, kojenecká výživa a vybavení pro děti, zdravotní ošetření, léky, to vše pro ně bude potřeba. Rychlá a adresná pomoc bez zbytečné administrativy je v tuto chvíli to nejdůležitější. Proto Nadační fond Dvojka srdcem vyhlásil finanční sbírku na pomoc lidem z Ukrajiny.
 
Předem všem ochotným dárcům děkujeme. Vážíme si toho, že k sobě nejsme lhostejní. Společně můžeme zachránit život těm, kteří to v tuto chvíli nejvíce potřebují.
 
Jak můžete poslat finanční příspěvek?
Bankovním převodem na účet sbírky: 5298268319/0800, VS: 24022022
QR platba


 
Zakladatelka fondu Dvojka srdcem, Alexandra Udženija
 
 

Dárce 1 000
Dárce 20 000
Dárce 2 000
Dárce 10 000
Symbio Digital s.r.o. 40 000
Ing. arch. Martin Žižka 10 000
Jan Korseska 10 000
Dárce 1 000
Dárce 1 000
Dárce 1 000
Dárce 2 000
Dárce 300
Dárce 1 000
Dárce 1 000
Dárce 200
Dárce 1 500
Dárce 500
Dárce 5 000
Dárce 500
Dárce 500
Dárce 500
Dárce 200
Dárce 500
Dárce 2 000
Dárce 300
Lenka Mottlová 1 000
Dárce 1 000
Dárce 1 000
Michal Zuna 5 000
Dárce 5 000
Dárce 10 000
Dárce 2 000
Dárce 2 000

Formulář dárce

V případě, že chcete, aby dar byl zveřejněn s Vaší identifikací, vyplňte prosím násle- dující údaje. Vaše jméno (popř. příjmení) bude uvedeno v kapitolách Příběh a Poda- řilo se spolu s darovanou částkou. V případě, že budete chtít zaslat potvrzení o daru, označte tuto možnost ve formuláři níže. Děkujeme.

Způsob platby

Stav účtu367 442 Kč
300,- 21.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
200,- 19.03.2022 Dárce
500,- 19.03.2022 Dárce
2 000,- 19.03.2022 Dárce
500,- 17.03.2022 Dárce
5 000,- 17.03.2022 Dárce
1 500,- 16.03.2022 Dárce
200,- 15.03.2022 Dárce
1 000,- 14.03.2022 Dárce
1 000,- 14.03.2022 Dárce
300,- 12.03.2022 Dárce
1 000,- 11.03.2022 Dárce
2 000,- 11.03.2022 Dárce
1 000,- 10.03.2022 Dárce
1 000,- 10.03.2022 Dárce
1 000,- 07.03.2022 Dárce
20 000,- 07.03.2022 Dárce
2 000,- 07.03.2022 Dárce
10 000,- 07.03.2022 Dárce
10 000,- 04.03.2022 Jan Korseska
40 000,- 03.03.2022 Symbio Digital s.r.o.
10 000,- 03.03.2022 Ing. arch. Martin Žižka
1 000,- 02.03.2022 Lenka Mottlová
10 000,- 02.03.2022 Dárce
5 000,- 01.03.2022 Dárce
2 000,- 01.03.2022 Dárce
2 000,- 01.03.2022 Dárce
5 000,- 28.02.2022 Michal Zuna
1 000,- 28.02.2022 Dárce
1 000,- 28.02.2022 Dárce
2 000,- 07.01.2021 dárce
2 000,- 31.12.2020 EZ
3 000,- 30.12.2020 dárce
3 000,- 28.12.2020 dárce
300,- 23.12.2020 dárce
500,- 10.12.2020 dárce
1 000,- 25.11.2020 Jana Bernášková
1 500,- 14.07.2020 Jeník B.
2 000,- 22.05.2020 dárce
2 000,- 15.05.2020 dárce
2 000,- 12.05.2020 dárce
2 500,- 11.05.2020 R K
1 500,- 30.04.2020 M. Bromová
5 000,- 29.04.2020 Eliška Zemanová
2 000,- 28.04.2020 Martin Přikryl
2 101,- 28.04.2020 Péťa G.
3 000,- 23.04.2020 kolektiv OSA-ODE ÚMČ Praha 2
1 000,- 23.04.2020 Barbora Pletková
1 000,- 22.04.2020 Michael Hawryluk
1 000,- 22.04.2020 Martin Libruška
2 000,- 22.04.2020 Lucie Pechová
2 000,- 21.04.2020 Simona Müllerová
500,- 21.04.2020 Michaela Hrušková
15 000,- 21.04.2020 Alexandra Udženija
1 000,- 21.04.2020 dárce
8 000,- 20.04.2020 Michal Zuna
2 000,- 20.04.2020 Josef Gál
500,- 20.04.2020 Irena Vychopeňová
1 000,- 20.04.2020 Irena Princová
500,- 20.04.2020 Lenka Mottlová
5 000,- 17.04.2020 Andrea Horáková
2 000,- 17.04.2020 Eva Klímová
1 000,- 17.04.2020 Andrea Zoulová
1 500,- 17.04.2020 Jeník B.
2 000,- 16.04.2020 Jaroslav Martin
10 000,- 16.04.2020 Michal Kopecký
1 000,- 16.04.2020 dárce
5 000,- 15.04.2020 dárce
2 000,- 15.04.2020 dárce
5 000,- 14.04.2020 Renata Kašická
3 000,- 14.04.2020 dárce
500,- 14.04.2020 dárce
7 000,- 08.04.2020 Otto Schwarz
15 000,- 02.04.2020 Jan Korseska
340,- 11.03.2020 Filip Balcárek
1 500,- 19.02.2020 Péťa G.
1 500,- 19.02.2020 Jan Bureš
5 400,- 07.01.2020 Tereza Blehová
500,- 07.01.2020 Marie Kostelecká
300,- 06.01.2020 Dárce
2 000,- 13.12.2019 Jana Bernášková
500,- 13.12.2019 Dárce
500,- 10.12.2019 Dárce
400,- 09.12.2019 Dárce
1 000,- 06.12.2019 dárce
300,- 06.12.2019 Dárce
1 000,- 28.11.2019 dárce
100,- 23.11.2019 dárce
500,- 15.11.2019 dárce
200,- 14.11.2019 dárce
1 000,- 12.11.2019 Dárce
300,- 08.11.2019 Dárce
2 000,- 06.11.2019 Dárce
1 500,- 05.11.2019 Dárce
1 000,- 26.10.2019 Jitka Ottová
500,- 22.10.2019 Lenka Mottlová
200,- 17.10.2019 Renata Lintnerová
1 000,- 09.08.2019 Dárce
400,- 25.07.2019 Dárce
2 000,- 16.07.2019 Maxik a Aida Burchardt
400,- 15.07.2019 Jan Feit
200,- 15.07.2019 Jan Feit
2 000,- 12.07.2019 Lucie Pechová
500,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
500,- 10.07.2019 dárce
3 000,- 09.07.2019 Klára Hájková
2 000,- 09.07.2019 dárce
500,- 09.07.2019 dárce
500,- 17.06.2019 dárce
500,- 17.05.2019 dárce
2 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
1 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
500,- 11.04.2019 Dárce
3 000,- 10.04.2019 Lucie Pechová
1 000,- 10.04.2019 May Khalife
500,- 05.04.2019 Dárce
1 000,- 04.04.2019 Dárce
1 000,- 04.04.2019 Dárce
200,- 26.02.2019 Milan Vávra
1 000,- 06.02.2019 Vendula Zajícová
500,- 06.02.2019 Mirka Zittová
500,- 06.02.2019 Katarina Korzova
1 000,- 06.02.2019 Robert Lauda
300,- 05.02.2019 Hana Bojková
300,- 04.02.2019 Alena Zdráhalová
1 000,- 04.02.2019 Lucie Pechová
300,- 21.01.2019 Tomáš F
200,- 11.01.2019 dárce
2 000,- 09.01.2019 Lucie Pechová
1 500,- 21.12.2018 Jeník B.
1 500,- 21.12.2018 Péťa G.
1 501,- 21.12.2018 Míša P.
12 500,- 07.12.2018 soudci Obvodního soudu pro Prahu 2
10 000,- 17.10.2018 anonymní dárce
3 000,- 08.10.2018 Lucie Pechová
1 000,- 08.10.2018 Jan Čeřovský
300,- 25.09.2018 anonymní dárce
200,- 21.09.2018 anonymní dárce
1 000,- 17.09.2018 Robert Lauda
1 500,- 13.09.2018 Martina K.
1 000,- 22.08.2018 Eliška Z.
5 000,- 13.07.2018 Jan Korseska
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová
Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

Národní  dům na VinohradechSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.