logo

Pro dárce

zena

Příspěvek, ve Vámi zvolené výši, můžete poskytnout bezhotovostním převodem na účet veřejné sbírky. Všechny informace a pravidla o poskytnutí a použití příspěvků shromažďovaných v rámci veřejné sbírky jsou vpravo v menu DAROVACÍ PODMÍNKY.
Pokud si přejete, abychom o Vašem příspěvku informovali na webových stránkách nadačního fondu, zaškrtněte tuto volbu ve formuláři níže a vyplňte základní identifikační údaje a potvrďte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Informace o Vašem příspěvku pak bude zveřejněna v seznamu dárců v kapitole Příběh a následně v kapitole Podařilo se.
Připsání Vámi zaslaného příspěvku na sbírkový účet si můžete ověřit rovněž na sbírkovém účtu po kliknutí na tlačítko označené ÚČET SBÍRKY.


Poskytnutí příspěvku

O Vašem úmyslu poskytnout nadačnímu fondu příspěvek nás můžete předem informovat prostřednictvím registračního formuláře dárce níže, kde si současně s platbou můžete vyžádat uveřejnění informací o tom, že jste příspěvek poskytli a zaslání potvrzení pro daňové účely.
Své přání ohledně využití Vašeho příspěvku ve prospěch konkrétního prezentovaného příběhu, zveřejněného na internetových stránkách nadačního fondu, vyjádříte využitím čísla toho příběhu, coby variabilního symbolu při platbě. Pokud příspěvek zašlete na sbírkový účet bez využití variabilního symbolu, ponecháváte tím na správní radě nadačního fondu, aby konkrétního klienta, v jehož prospěch bude Váš příspěvek použit, určila svým rozhodnutím.
Neadresné příspěvky mohou být v souladu s účelem nadačního fondu využity i k podpoře dalších klientů, u nichž s ohledem na jejich životní situace nebude zveřejnění jejich příběhu možné či vhodné.

sipka
Eliška, 75 let
34 140

Eliška, 75 let

kniha
pribeh
34 140

CÍL | 12 | 2019


VYBRÁNO
8 801

ZBÝVÁ
25 339

Paní Eliška žije sama. Přestože má dceru, cítí se velmi osamělá, opuštěná. Vztahy s dcerou jsou tak narušené, že nedostatek finančních prostředků a vážné onemocnění nejsou zdaleka jedinými problémy, které ji trápí. Rodinné spory se bohužel dostaly až před soud.
Jediným příjmem paní Elišky je nevelký starobní důchod a byl jí přiznán příspěvek na bydlení. Vážným problémem, a to až příliš zhoršujícím celkovou sociální situaci, je, že paní Eliška trpí Huntingtonovou chorobou, vzácným dědičným neurodegenerativním onemocněním mozku, které se projevuje nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností. Paní Eliška je zatím schopná samostatné chůze a základní péče o sebe, ovšem cokoliv navíc je velký problém. Vaří si už jen sporadicky - bojí se, aby se nezranila z důvodu špatné koordinace pohybů rukou, dovážku obědů si ale vzhledem k finanční situaci nemůže dovolit. Nadační fond Dvojka srdcem se proto rozhodl hradit obědy na první měsíc rovnou a na úhradu obědů za následující půlrok vypsal veřejnou sbírku. Paní Eliška zároveň podala žádost o příspěvek na péči. Příspěvek nadačního fondu by využila na nezbytnou dobu, aby „přečkala“ situaci do doby, než bude mít přiznán alespoň příspěvek na péči. Dosud svou finanční situaci řešila za pomoci vlastních úspor, které však již všechny použila na úhradu běžných výdajů, tedy i léků a potravinových doplňků.
Váš příspěvek by paní Elišce pomohl zajistit každodenní teplou stravu.

Vybíráme částku, která poslouží k úhradě obědů na 6 měsíců.

 
 

Lucie Pechová 2 000
Tomáš F 300
Milan Vávra 200
Andrea Horáková 1 000
dárce 100
Jan Feit 200
Lenka Mottlová 500
Jeník B. 1 500
Míša P. 1 501
Péťa G. 1 500
sipka
Monika, 55 let
28 800

Monika, 55 let

kniha
pribeh
28 800

CÍL | 05 | 2020


VYBRÁNO
8 500

ZBÝVÁ
20 300

Paní Moniku (55 let) nejvíce charakterizuje a dokonale vystihuje její láska ke zvířatům a k přírodě vůbec. Než se zhoršil její zdravotní stav, pomáhala při záchraně ohrožených zvířat a měla i chovnou stanici. Trpí nevyléčitelným onemocněním, kterého se zdraví lidé děsí. Ona už ne. Je na světě ráda, i když ji roztroušená skleróza výrazně omezuje a omezovat bude, a na nic si nestěžuje. Diagnózu si vyslechla již před dlouhými roky. První ataky nemoci zažila už v mladém věku. Jak se choroba zhoršovala, potřebovala stále více opory v druhých lidech. Tu psychickou hledá hlavně ve zvířatech (člověk přijde a zase odejde). Dnes je Monika plně závislá na pomoci jiné osoby. Má osmdesátiletou maminku, která se i přes vysoký věk stále snažila doplnit pečovatelskou službu, již si paní Monika objednává u různých organizací. Nyní už by sama maminka potřebovala, aby jí někdo pomáhal.
Největší radostí, oporou a pomocnicí je paní Monice asistenční fenka Misha. Misha je asistenční pes, jak má být. Umí rozsvítit a zhasnout, podat paničce potřebné věci a hlavně umí přinášet radost a přitom u toho nelumpačit. Paní Monika by se dnes už bez ní neobešla. Přála by si trávit s Mishou více času venku, což však teď není možné. Je limitována omezenými prostředky z příspěvku na péči, které jí sotva postačí na každodenní pečovatelskou službu objednanou pro běžné úkony. Potřebovala by ještě přidat alespoň pár hodin pečovatelské služby. Konkrétně by jí moc pomohlo navýšit pečovatelskou službu o 1 hodinu denně, 20 dní v měsíci. Za jeden rok by úhrada za tuto službu v tomto rozsahu činila 28.800 Kč. Pro paní Moniku je to částka velká, ale když ji dají dohromady hodní lidé, kteří se rozhodnou pomoci, už uvidí, že překážka není nepřekonatelná a stačí tak moc málo, aby si splnila sen. Být s Mishou venku v parku.
Nadační fond vypsal za tímto účelem veřejnou sbírku, která bude pro příspěvky otevřena po celý rok. A nyní se obrací na všechny dobré lidi, mezi nimiž by se mohlo najít několik těch, které příběh paní Moniky zaujal, a byli by ochotni přispět jakoukoliv částkou. Ať už jednorázově, nebo pravidelně.
 

dárce 100
Lucie Pechová 2 000
Jan Feit 400
Maxik a Aida Burchardt 2 000
Dárce 1 000
Jitka Ottová 1 000
Jana Bernášková 2 000
sipka
Emilie, 69 let
22 870

Emilie, 69 let

kniha
pribeh
22 870

CÍL | 09 | 2020


VYBRÁNO
8 100

ZBÝVÁ
14 770

Nadační fond Dvojka srdcem opět pomáhá, a to i díky vám. Místo ve veřejné sbírce tentokrát patří paní Emilii (69 let) a jejímu životnímu příběhu. Narodila se účetnímu a pánské krejčové, také z Prahy 2, pamatujících ještě Plaveckou ulici s voraři. V mládí byla úspěšnou sportovní gymnastkou a plavkyní s mnoha medailemi. Do života paní Emilie ale vstoupilo hned několik těžkostí. A to hned v mládí. U její tehdy roční dcery lékaři zjistili, že neslyší. Vzdělávání neslyšících nebylo za totality bohužel vůbec dostupné. Učebními obory byly pouze švadlena, brašnář či pomocné práce. A dcera přitom nesmírně toužila vyučit se kuchařkou. Nicméně ji paní Emilie vychovala tak, aby byla soběstačná a všechny své povinnosti si ohlídala sama. Navíc je opravdu výbornou kuchařkou. Celý život, tedy téměř neuvěřitelných 70 let, žije v jednom domě v Nuslích. Nedávno se v rámci domu přestěhovala do jiného bytu tak, aby se mohla o francouzských holích lépe pohybovat a netížily ji tolik bolestné vzpomínky. Ze všeho nejvíce tragická ztráta malé vnučky.
Právě stěhování bylo jednou z položek, které uhradil nadačního fond Dvojka srdcem. Částku se podařilo snížit na minimum, protože stěhování zajistila Nábytková farma z Kralup nad Vltavou, která se rozhodla, že paní Emilii také pomůže. Úhrada za stěhování nebyla jedinou potíží, kterou bylo potřeba vyřešit. Paní Emilie je těžký diabetik a pobírá nedostatečný důchod. Proto další položkou, která bude hrazena z vybraných peněz nadačního fondu Dvojka srdcem, bude úhrada teplých obědů každý všední den, po dobu jednoho roku. Roční suma za teplou stravu tak přesáhne 22 000 Kč. Nadační fond již začal tuto službu hradit, ale rádi bychom vás požádali pomoc s platbou obědů pro paní Emilii i v následujícím období. Přestože je stravování základní potřebou a žijeme ve vyspělé zemi, přesto se stále najdou jedinci, kteří potřebují pomoc druhých. Paní Emilii vždy bavilo pomáhat. Za svůj život pomohla jak lidem, tak zvířatům. Pojďme tedy zase jednou pomoci my jí.
 

Dárce 1 000
dárce 200
dárce 500
dárce 100
dárce 1 000
dárce 1 000
Marie Kostelecká 500
Dárce 300
Dárce 2 000
Dárce 1 500
sipka
Petr, 56 let
12 500

Petr, 56 let

kniha
pribeh
12 500

CÍL | 10 | 2020


VYBRÁNO
2 000

ZBÝVÁ
10 500

Pan Petr (56 let) sám připouští, že ve svém životě udělal mnoho chyb. Ať už v rodinném životě, či v péči o své zdraví. Chyby dělá každý, ale co je hodně podstatné, je, že pan Petr nikdy nelenošil, vždycky pracoval, a to do doby, než onemocněl. V roce 2014 ho postihla mozková příhoda. Nyní je v 56 letech částečně ochrnutý a navíc ho občas potrápí epileptický záchvat. Pan Petr má jen jednoho kamaráda, na nedostatek lidí kolem sebe si však nestěžuje, je rád sám. Ale určitě by si přál vidět svého čerstvě narozeného vnoučka. Jeho pracovní život byl velice pestrý. Po rozvodu se vydal pracovat do lesů na Šumavě. Tam měl práci i s ubytováním. Také byl na práci v Irsku, podnikal v bytovém textilu, pracoval v pivovaru, i v dopravě. Když nebylo zbytí, šel pracovat za minimální mzdu. Po návratu do Prahy žil porůznu v azylových domech. Pan Petr je velmi nenáročný, dokonce ani za jídlo moc neutratí, raději se místo jídla napije kávy. Pokud se ho zeptáte, jakou má zálibu, jmenuje kafíčko na prvním místě. Ovšem nesmíme zapomenout ani na mapy, které má nesmírně rád. Však se jim také věnoval během studijních let. Nadační fond Dvojka srdcem doufá, že se mezi čtenáři najde i někdo takový, kdo si umí přiznat, že patří mezi ty, kteří ve svém životě neudělali vždycky všechno úplně správně, a možná měli v rozhodujících chvílích jen více štěstí, než pan Petr. Možná jen v pravou chvíli poznali toho správného člověka. Pan Petr sám sebe označil za smolaře. S bydlením mu pomohla městská část Praha 2 a on by byl rád, aby obecní byt udržel v čistotě, jak to jen jeho zdravotní stav dovolí. Ovšem pravidelný větší úklid každý týden bude muset zajistit sociální služba. Sám by to nezvládl a prostředky na její úhradu nemá.
Na tuto službu bude zapotřebí vybrat až 12 500 Kč na rok.
Vaše finanční příspěvky, prosím, posílejte na účet veřejné sbírky 5298268319/0800, pro pana Petra pod variabilním symbolem 182019. Děkujeme, že pomáháte.
 

Dárce 300
Dárce 500
Dárce 500
Dárce 400
Dárce 300

Formulář dárce

V případě, že chcete, aby dar byl zveřejněn s Vaší identifikací, vyplňte prosím násle- dující údaje. Vaše jméno (popř. příjmení) bude uvedeno v kapitolách Příběh a Poda- řilo se spolu s darovanou částkou. V případě, že budete chtít zaslat potvrzení o daru, označte tuto možnost ve formuláři níže. Děkujeme.

Způsob platby

Stav účtu97 541 Kč
340,- 11.03.2020 Filip Balcárek
1 500,- 19.02.2020 Petr Grametbauer
1 500,- 19.02.2020 Jan Bureš
5 400,- 07.01.2020 Tereza Blehová
500,- 07.01.2020 Marie Kostelecká
300,- 06.01.2020 Dárce
2 000,- 13.12.2019 Jana Bernášková
500,- 13.12.2019 Dárce
500,- 10.12.2019 Dárce
400,- 09.12.2019 Dárce
1 000,- 06.12.2019 dárce
300,- 06.12.2019 Dárce
1 000,- 28.11.2019 dárce
100,- 23.11.2019 dárce
500,- 15.11.2019 dárce
200,- 14.11.2019 dárce
1 000,- 12.11.2019 Dárce
300,- 08.11.2019 Dárce
2 000,- 06.11.2019 Dárce
1 500,- 05.11.2019 Dárce
1 000,- 26.10.2019 Jitka Ottová
500,- 22.10.2019 Lenka Mottlová
200,- 17.10.2019 Renata Lintnerová
1 000,- 09.08.2019 Dárce
400,- 25.07.2019 Dárce
2 000,- 16.07.2019 Maxik a Aida Burchardt
400,- 15.07.2019 Jan Feit
200,- 15.07.2019 Jan Feit
2 000,- 12.07.2019 Lucie Pechová
500,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
500,- 10.07.2019 dárce
3 000,- 09.07.2019 Klára Hájková
2 000,- 09.07.2019 dárce
500,- 09.07.2019 dárce
500,- 17.06.2019 dárce
500,- 17.05.2019 dárce
2 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
1 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
500,- 11.04.2019 Dárce
3 000,- 10.04.2019 Lucie Pechová
1 000,- 10.04.2019 May Khalife
500,- 05.04.2019 Dárce
1 000,- 04.04.2019 Dárce
1 000,- 04.04.2019 Dárce
200,- 26.02.2019 Milan Vávra
1 000,- 06.02.2019 Vendula Zajícová
500,- 06.02.2019 Mirka Zittová
500,- 06.02.2019 Katarina Korzova
1 000,- 06.02.2019 Robert Lauda
300,- 05.02.2019 Hana Bojková
300,- 04.02.2019 Alena Zdráhalová
1 000,- 04.02.2019 Lucie Pechová
300,- 21.01.2019 Tomáš F
200,- 11.01.2019 dárce
2 000,- 09.01.2019 Lucie Pechová
1 500,- 21.12.2018 Jeník B.
1 500,- 21.12.2018 Péťa G.
1 501,- 21.12.2018 Míša P.
12 500,- 07.12.2018 soudci Obvodního soudu pro Prahu 2
10 000,- 17.10.2018 anonymní dárce
3 000,- 08.10.2018 Lucie Pechová
1 000,- 08.10.2018 Jan Čeřovský
300,- 25.09.2018 anonymní dárce
200,- 21.09.2018 anonymní dárce
1 000,- 17.09.2018 Robert Lauda
1 500,- 13.09.2018 Martina K.
1 000,- 22.08.2018 Eliška Z.
5 000,- 13.07.2018 Jan Korseska
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová
Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

Národní  dům na VinohradechGordicSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.