Požádat o příspěvek

  • Potřebuji pomoci
  • Chci někoho doporučit

Podpora poskytnutá Nadačním fondem Dvojka srdcem je určena Vám, obyvatelům Prahy 2, kteří jste se, ať již souhrou nenadálých okolností nebo z jiných důvodů ocitli v nepříznivé životní situaci.
Pokud si nevíte rady s tím, jak tuto situaci řešit, obraťte se na nás.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

O příspěvek může žádat obyvatel Prahy 2, který se nachází v obtížné životní situaci
a tuto situaci nedokáže vlastními silami řešit.
Podpora nadačního fondu se zaměřuje zejména na pomoc lidem s handicapem nebo nemocným, dětem a seniorům.
Nadační fond neposkytuje příspěvky právnickým osobám.

JAKOU POMOC MŮŽETE OČEKÁVAT?

Nadační fond může poskytnout žadateli příspěvek na uhrazení konkrétní potřebné pomoci nebo požadovanou věc uhradí přímo dodavateli.
Může se jednat například o zdravotnickou pomůcku, kterou neuhradí zdravotní pojišťovna, o příspěvek na aktivity dítěte v případě, kdy rodina nemá např. z důvodu dlouhodobé nemoci rodiče finanční prostředky, ale i o jinou pomoc.

POSTUP ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI

Žádost o nadační příspěvek lze doručit na adresu Nadačního fondu Dvojka srdcem, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 nebo zaslat elektronicky na info@dvojkasrdcem.cz.
Doručenou žádost projedná správní rada nadačního fondu.
Pokud bude pro rozhodování o nadačním příspěvku potřeba, vyžádá si správní rada doplňující podklady či dokumenty k posuzované žádosti.
Správní rada zaujme k žádosti stanovisko, rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží na jejím uvážení.
Na poskytnutí příspěvku nadačního fondu není právní nárok.
Žadatelé budou písemně informováni o rozhodnutí správní rady, týkajícího se jejich žádosti.
Žádosti o příspěvek se přijímají průběžně po celý rok.
V případě dotazů se lze obrátit na info@dvojkasrdcem.cz.

Pokud nemůžete tuto možnost využít, poskytne Vám nadační fond formulář žádosti v tištěné podobě po předchozí domluvě na telefonním čísle 236 044 274.

Časté dotazy

Mám souseda, u kterého si myslím, že příspěvek nadačního fondu by byla jediná možnost, jak mu pomoci. Může si o něj požádat, pokud nemá trvalý pobyt v Praze 2, ačkoliv v této městské části bydlí řadu let?

Ano, správní rada NF, která rozhoduje o poskytnutí příspěvku, zohledňuje podstatu vazby na Prahu 2, nikoliv stav dle evidence obyvatel.

Mám dobrého známého, kterého – v úmyslu mu pomoci – nechci dostat do nepříjemné situace. Je zveřejnění jeho fotografie podmínkou poskytnutí příspěvku?

Ne, není to podmínkou. Samozřejmě jsme rádi, pokud je nám umožněno fotografii přidat ke zveřejněnému příběhu na webových stránkách, ale chápeme, že by to mohlo být limitující pro podání žádosti a že jsou situace, ve kterých by takový krok mohl způsobit více škody než užitku. Např. u dětí zachováváme anonymitu zcela automaticky.

Co vše musím doložit při podání žádosti?

Jedná se zejména o kopie dokladů o příjmech a nákladech domácnosti, souhlas se zpracováním osobních údajů a další doklady, které jsou vyjmenovány ve formuláři žádosti. Případně Vás správní rada požádá o doplnění dalších podkladů, pokud to bude považovat za nutné, či se s Vámi člen správní rady sejde osobně.

Jak dlouho trvá schválení žádosti?

V první řadě je nezbytné vyplnit žádost o nadační příspěvek. Správní rada, která o žádostech rozhoduje, zasedá pravidelně minimálně dvakrát měsíčně. Následně jsou žadatelé neprodleně informováni.

Další informace

Seznam dárců

6 000 Kč 14.06.2023 Zdeňka Badinková
3 000 Kč 11.07.2023 Lucie Pechová
10 000 Kč 23.05.2023 WY Company s.r.o.
500 Kč 25.04.2023 Lenka Hrdinová
2 000 Kč 10.01.2023 Petr Pospíšil
5 000 Kč 20.12.2022 Phonetic s.r.o. – restaurace Zapomenutý čas
10 000 Kč 11.10.2022 Kopecký Michal
200 Kč 30.09.2022 Picková Kateřina
5 000 Kč 04.08.2022 Gastro Park s.r.o.
5 000 Kč 13.05.2022 Rysková Kateřina
500 Kč 12.05.2022 Kučerová Jana
2 000 Kč 03.05.2022 Hüberli Adéla
1 000 Kč 20.04.2022 Jiří Jaroněk
2 000 Kč 11.04.2022 Steinerová Kočinová
500 Kč 05.04.2022 Magda Saxklová
300 Kč 21.03.2022 HAMPERGROVÁ ZUZANA
2 000 Kč 19.03.2022 David Drozd
500 Kč 19.03.2022 Ing. Bořivoj Vokřínek
200 Kč 19.03.2022 Tereza Pazdziorová
500 Kč 19.03.2022 MIKYSKA DAVID
500 Kč 19.03.2022 Jarmila Burianová
500 Kč 19.03.2022 Emil Kasarda
5 000 Kč 17.03.2022 KUNC LUBOR
500 Kč 17.03.2022 Mazancová Michaela
1 500 Kč 16.03.2022 BUREŠ JAN
200 Kč 15.03.2022 Bříšková Markéta
1 000 Kč 14.03.2022 Ing. Milan Černík
1 000 Kč 14.03.2022 KOUBKOVÁ JANA
300 Kč 12.03.2022 Šnajdr Pavel
2 000 Kč 11.03.2022 CIBULKOVÁ PAVLA
1 000 Kč 11.03.2022 BUBENÍK RADEK
1 000 Kč 10.03.2022 Sedláčková Darina
1 000 Kč 10.03.2022 SICHOVÁ HANA
1 000 Kč 07.03.2022 BOHM MARTIN
20 000 Kč 07.03.2022 TRAN-SIG-MA SPOL SRO
2 000 Kč 07.03.2022 NEDVÍDEK KAREL
10 000 Kč 07.03.2022 Bočan Michal
1 000 Kč 04.03.2022 Princová Irena
10 000 Kč 04.03.2022 KORSESKA JAN
10 000 Kč 03.03.2023 Ing.arch. Žižka Martin
40 000 Kč 03.03.2022 SYMBIO DIGITAL s.r.o.
1 000 Kč 02.03.2022 MOTTLOVÁ LENKA
10 000 Kč 02.03.2022 Koerner Karl Gregor
5 000 Kč 02.03.2022 JANA BERNASKOVA
1 500 Kč 02.03.2022 BUREŠOVÁ SOŇA
1 000 Kč 01.03.2022 PEŠLOVÁ MARINA
2 000 Kč 01.03.2022 HÜBERLI ADÉLA
5 000 Kč 01.03.2022 VEJVODOVÁ DAGMAR
1 000 Kč 28.02.2022 Milan Kolář
5 000 Kč 28.02.2022 Michal Zuna
2 222 Kč 23.01.2022 Holá Olga
100 000 Kč 23.12.2021 PRAŽSKÉ SILNIČNÍ STAVBY
4 530 Kč 22.12.2021 Magdaléna Kubrychtová
13 270 Kč 22.12.2021 Magdaléna Kubrychtová
1 000 Kč 14.12.2021 František Taichman
1 500 Kč 30.04.2020 M. Bromová
5 000 Kč 29.04.2020 Eliška Zemanová
2 000 Kč 28.04.2020 Martin Příkryl
2 101 Kč 28.04.2020 Péťa G.
3 000 Kč 23.04.2020 kolektiv OSA-ODE ÚMČ Praha 2
1 000 Kč 23.04.2020 Barbora Pletková
1 000 Kč 22.04.2020 Michal Hawryluk
1 000 Kč 22.04.2020 Martin Libruška
2 000 Kč 22.04.2020 Lucie Pechová
2 000 Kč 21.04.2020 Simona Müllerová
500 Kč 21.04.2020 Michaela Hrušková
15 000 Kč 21.04.2020 Alexandra Udženija
1 000 Kč 21.04.2020 dárce
8 000 Kč 20.04.2020 Michal Zuna
2 000 Kč 20.04.2020 Josef Gál
500 Kč 20.04.2020 Irena Vychopeňová
1 000 Kč 20.04.2020 Irena Princová
500 Kč 20.04.2020 Lenka Mottlová
5 000 Kč 17.04.2020 Andrea Horáková
2 000 Kč 17.04.2020 Eva Klímová
1 000 Kč 17.04.2020 Andrea Zoulová
1 500 Kč 17.04.2020 Jeník B.
2 000 Kč 16.04.2020 Jaroslav Martin
10 000 Kč 16.04.2020 Michal Kopecký
1 000 Kč 16.04.2020 dárce
5 000 Kč 15.04.2020 dárce
2 000 Kč 15.04.2020 dárce
5 000 Kč 14.04.2020 Renata Kašická
3 000 Kč 14.04.2020 dárce
500 Kč 14.04.2020 dárce
7 000 Kč 08.04.2020 Otto Schwarz
15 000 Kč 02.04.2020 Jan Korseska
340 Kč 11.03.2020 Filip Balcárek
1 500 Kč 19.02.2019 Péťa G.
1 500 Kč 19.02.2020 Jan Bureš
5 400 Kč 07.01.2020 Tereza Blehová
500 Kč 06.01.2020 Marie Kostelecká
300 Kč 06.01.2020 dárce
2 000 Kč 13.12.2019 Jana Bernášková
500 Kč 13.12.2019 dárce
500 Kč 10.12.2019 dárce
400 Kč 09.12.2019 dárce
1 000 Kč 06.12.2019 dárce
300 Kč 06.12.2019 dárce
1 000 Kč 28.11.2019 dárce
100 Kč 23.11.2019 dárce
500 Kč 15.11.2019 dárce
200 Kč 14.11.2019 dárce
1 000 Kč 12.11.2019 dárce
300 Kč 08.11.2019 dárce
2 000 Kč 06.11.2019 dárce
1 500 Kč 05.11.2020 dárce
1 000 Kč 26.10.2019 Jitka Ottová
500 Kč 22.10.2019 Lenka Mottlová
200 Kč 17.10.2019 Renata Lintnerová
1 000 Kč 09.08.2019 dárce
400 Kč 25.07.2019 dárce
2 000 Kč 16.07.2019 Maxik a Aida Burchardt
400 Kč 15.07.2019 Jan Feit
200 Kč 15.07.2019 Jan Feit
2 000 Kč 12.07.2020 Lucie Pechová
500 Kč 10.07.2019 dárce
100 Kč 10.07.2019 dárce
100 Kč 10.07.2019 dárce
100 Kč 10.07.2019 dárce
500 Kč 10.07.2019 dárce
3 000 Kč 09.07.2019 Klára Hájková
2 000 Kč 09.07.2019 dárce
500 Kč 09.07.2019 dárce
500 Kč 17.06.2020 dárce
500 Kč 17.05.2019 dárce
2 000 Kč 26.04.2019 Andrea Horáková
1 000 Kč 26.04.2019 Andrea Horáková
500 Kč 11.04.2019 Dárce
3 000 Kč 10.04.2019 Lucie Pechová
1 000 Kč 10.04.2019 May Khalife
500 Kč 05.04.2019 Dárce
1 000 Kč 04.04.2019 Dárce
1 000 Kč 04.04.2019 Dárce
200 Kč 26.02.2019 Milan Vávra
1 000 Kč 06.02.2019 Vendula Zajícová
500 Kč 06.02.2019 Mirka Zittová
500 Kč 06.02.2019 Katarina Korzová
1 000 Kč 06.02.2019 Robert Lauda
300 Kč 05.02.2019 Hana Bojková
300 Kč 04.02.2019 Alena Zdráhalová
1 000 Kč 04.02.2019 Lucie Pechová
300 Kč 21.01.2019 Tomáš F.
200 Kč 11.01.2019 dárce
2 000 Kč 09.01.2019 Lucie Pechová
1 500 Kč 21.12.2018 Jeník B.
1 500 Kč 21.12.2018 Péťa G.
1 501 Kč 21.12.2018 Míša P.
12 500 Kč 07.12.2018 soudci Obvodního soudu pro Prahu 2
10 000 Kč 17.10.2018 anonymní dárce
3 000 Kč 08.10.2018 Lucie Pechová
1 000 Kč 08.10.2018 Jan Čeřovský
300 Kč 25.09.2018 anonymní dárce
200 Kč 21.09.2018 anonymní dárce
1 000 Kč 17.09.2018 Robert Lauda
1 500 Kč 13.09.2018 Martina K.
1 000 Kč 22.08.2018 Eliška Z.
5 000 Kč 13.07.2018 Jan Korseska
2 000 Kč 30.04.2018 Martin Ž.
800 Kč 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
1 000 Kč 19.04.2018 Lenka Mottlová