logo

Celý příběh

Péťa, 9 let

kniha
pribeh
3 500

CÍL | 02 | 2019

Devítiletý Péťa ještě celkem nedávno prožíval velké starosti s tím, jestli vůbec bude bydlet alespoň s jedním ze svých rodičů – takové dětství většina jeho vrstevníků prožít nemusela. Jeho tatínek se o to víc snaží, aby dětství malého Petra bylo šťastné, co to jen půjde. Šťastné dětství znamená i trávení času se svými vrstevníky. V rámci školy, kterou Péťa navštěvuje, se brzy pojede na školu v přírodě. Možná se shodneme na tom, že není nutné, aby dítě jezdilo na všechny akce, kterých se účastní jeho vrstevníci, nicméně škola v přírodě je opravdu základ kontaktu zejména se spolužáky ze třídy. Proto nadační fond zařadil Péťův příběh do veřejné sbírky tak, aby se podařilo vybrat peníze na školu v přírodě mezi vámi.
Podobně jako zhruba stejně starý Leon z literárního příběhu Jmenuju se Leon není Péťa vůbec v kontaktu se svojí maminkou. Ovšem oproti Leonovi má Petr to štěstí, že má tatínka, který o něj tak moc stojí, že se i přes své zdravotní problémy (zrovna v době, kdy šlo o Péťovu budoucnost, měl těžký úraz) o Petra stará a snaží se vždy najít cestu, aby se Petřík necítil sám. Petříkovu otci nezbylo nic jiného než být na všechno jen se svým synem, což se samozřejmě projevuje i na finanční situaci těchto dvou bojovníků. O školu v přírodě nechce Péťu ošidit, zaplatil proto zálohu a obrátil se na nadační fond Prahy 2, aby mu ještě zbyly prostředky na jiné potřeby syna. Každá tisícikoruna je pro ty dva velmi důležitá, nemají žádnou babičku či tetu, na kterou by se mohli obrátit, zkrátka nikoho.
Ve škole Petr prospívá, i přesto, že si již tak brzy musel okusit, co to je mít velké starosti a být někdy hodně smutný  –  udělal tedy to jediné, co mu jeho malý věk umožňuje, aby vás přesvědčil, že si na školu v přírodě jet zaslouží.
Část příspěvku nadační fond pošle rovnou škole, která školu v přírodě organizuje, část pak dostane Petrův otec jako pokrytí již vynaložených nákladů na zálohu.
 

Robert Lauda 1 000
Lucie Pechová 1 000
Katarina Korzova 500
Mirka Zittová 500
Vendula Zajícová 1 000
Hana Bojková 300
Alena Zdráhalová 300

Formulář dárce

V případě, že chcete, aby dar byl zveřejněn s Vaší identifikací, vyplňte prosím násle- dující údaje. Vaše jméno (popř. příjmení) bude uvedeno v kapitolách Příběh a Poda- řilo se spolu s darovanou částkou. V případě, že budete chtít zaslat potvrzení o daru, označte tuto možnost ve formuláři níže. Děkujeme.

Způsob platby

Celkem50 901 Kč
5 000,- 13.07.2018 Jan Korseska
1 000,- 22.08.2018 Eliška Z.
1 500,- 13.09.2018 Martina K.
1 000,- 17.09.2018 Robert Lauda
300,- 25.09.2018
3 000,- 08.10.2018 Lucie Pechová
10 000,- 17.10.2018
12 500,- 07.12.2018 soudci Obvodního soudu pro Prahu 2
2 000,- 09.01.2019 Lucie Pechová
300,- 21.01.2019 Tomáš F
1 000,- 06.02.2019 Robert Lauda
1 000,- 04.02.2019 Lucie Pechová
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
200,- 21.09.2018
1 000,- 08.10.2018 Jan Čeřovský
1 500,- 21.12.2018 Jeník B.
200,- 11.01.2019 dárce
500,- 06.02.2019 Katarina Korzova
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová
1 501,- 21.12.2018 Míša P.
500,- 06.02.2019 Mirka Zittová
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
1 500,- 21.12.2018 Péťa G.
1 000,- 06.02.2019 Vendula Zajícová
300,- 05.02.2019 Hana Bojková
300,- 04.02.2019 Alena Zdráhalová
Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

GordicSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.