logo

Celý příběh

Eliška, 75 let

kniha
pribeh
34 140

CÍL | 12 | 2019

Paní Eliška žije sama. Přestože má dceru, cítí se velmi osamělá, opuštěná. Vztahy s dcerou jsou tak narušené, že nedostatek finančních prostředků a vážné onemocnění nejsou zdaleka jedinými problémy, které ji trápí. Rodinné spory se bohužel dostaly až před soud.
Jediným příjmem paní Elišky je nevelký starobní důchod a byl jí přiznán příspěvek na bydlení. Vážným problémem, a to až příliš zhoršujícím celkovou sociální situaci, je, že paní Eliška trpí Huntingtonovou chorobou, vzácným dědičným neurodegenerativním onemocněním mozku, které se projevuje nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností. Paní Eliška je zatím schopná samostatné chůze a základní péče o sebe, ovšem cokoliv navíc je velký problém. Vaří si už jen sporadicky - bojí se, aby se nezranila z důvodu špatné koordinace pohybů rukou, dovážku obědů si ale vzhledem k finanční situaci nemůže dovolit. Nadační fond Dvojka srdcem se proto rozhodl hradit obědy na první měsíc rovnou a na úhradu obědů za následující půlrok vypsal veřejnou sbírku. Paní Eliška zároveň podala žádost o příspěvek na péči. Příspěvek nadačního fondu by využila na nezbytnou dobu, aby „přečkala“ situaci do doby, než bude mít přiznán alespoň příspěvek na péči. Dosud svou finanční situaci řešila za pomoci vlastních úspor, které však již všechny použila na úhradu běžných výdajů, tedy i léků a potravinových doplňků.
Váš příspěvek by paní Elišce pomohl zajistit každodenní teplou stravu.

Vybíráme částku, která poslouží k úhradě obědů na 6 měsíců.

 
 

Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

Národní  dům na VinohradechSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.