logo

Celý příběh

Eliška, 75 let

kniha
pribeh
34 140

CÍL | 12 | 2019

Paní Eliška žije sama. Přestože má dceru, cítí se velmi osamělá, opuštěná. Vztahy s dcerou jsou tak narušené, že nedostatek finančních prostředků a vážné onemocnění nejsou zdaleka jedinými problémy, které ji trápí. Rodinné spory se bohužel dostaly až před soud.
Jediným příjmem paní Elišky je nevelký starobní důchod a byl jí přiznán příspěvek na bydlení. Vážným problémem, a to až příliš zhoršujícím celkovou sociální situaci, je, že paní Eliška trpí Huntingtonovou chorobou, vzácným dědičným neurodegenerativním onemocněním mozku, které se projevuje nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností. Paní Eliška je zatím schopná samostatné chůze a základní péče o sebe, ovšem cokoliv navíc je velký problém. Vaří si už jen sporadicky - bojí se, aby se nezranila z důvodu špatné koordinace pohybů rukou, dovážku obědů si ale vzhledem k finanční situaci nemůže dovolit. Nadační fond Dvojka srdcem se proto rozhodl hradit obědy na první měsíc rovnou a na úhradu obědů za následující půlrok vypsal veřejnou sbírku. Paní Eliška zároveň podala žádost o příspěvek na péči. Příspěvek nadačního fondu by využila na nezbytnou dobu, aby „přečkala“ situaci do doby, než bude mít přiznán alespoň příspěvek na péči. Dosud svou finanční situaci řešila za pomoci vlastních úspor, které však již všechny použila na úhradu běžných výdajů, tedy i léků a potravinových doplňků.
Váš příspěvek by paní Elišce pomohl zajistit každodenní teplou stravu.

Vybíráme částku, která poslouží k úhradě obědů na 6 měsíců.

 
 

Lucie Pechová 2 000
Tomáš F 300
Milan Vávra 200
Andrea Horáková 1 000
dárce 100
Jan Feit 200
Lenka Mottlová 500
Jeník B. 1 500
Míša P. 1 501
Péťa G. 1 500

Formulář dárce

V případě, že chcete, aby dar byl zveřejněn s Vaší identifikací, vyplňte prosím násle- dující údaje. Vaše jméno (popř. příjmení) bude uvedeno v kapitolách Příběh a Poda- řilo se spolu s darovanou částkou. V případě, že budete chtít zaslat potvrzení o daru, označte tuto možnost ve formuláři níže. Děkujeme.

Způsob platby

Celkem97 541 Kč
5 000,- 13.07.2018 Jan Korseska
1 000,- 22.08.2018 Eliška Z.
1 500,- 13.09.2018 Martina K.
1 000,- 17.09.2018 Robert Lauda
300,- 25.09.2018
3 000,- 08.10.2018 Lucie Pechová
10 000,- 17.10.2018
12 500,- 07.12.2018 soudci Obvodního soudu pro Prahu 2
2 000,- 09.01.2019 Lucie Pechová
300,- 21.01.2019 Tomáš F
1 000,- 06.02.2019 Robert Lauda
1 000,- 04.02.2019 Lucie Pechová
200,- 26.02.2019 Milan Vávra
500,- 05.04.2019 Dárce
3 000,- 10.04.2019 Lucie Pechová
1 000,- 10.04.2019 May Khalife
500,- 11.04.2019 Dárce
2 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
1 000,- 26.04.2019 Andrea Horáková
500,- 17.05.2019 dárce
3 000,- 09.07.2019 Klára Hájková
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
100,- 10.07.2019 dárce
500,- 10.07.2019 dárce
2 000,- 12.07.2019 Lucie Pechová
400,- 15.07.2019 Jan Feit
200,- 15.07.2019 Jan Feit
2 000,- 16.07.2019 Maxik a Aida Burchardt
400,- 25.07.2019 Dárce
1 000,- 09.08.2019 Dárce
200,- 17.10.2019 Renata Lintnerová
500,- 22.10.2019 Lenka Mottlová
1 000,- 26.10.2019 Jitka Ottová
1 000,- 12.11.2019 Dárce
200,- 14.11.2019 dárce
500,- 15.11.2019 dárce
100,- 23.11.2019 dárce
1 000,- 28.11.2019 dárce
1 000,- 06.12.2019 dárce
2 000,- 13.12.2019 Jana Bernášková
5 400,- 07.01.2020 Tereza Blehová
500,- 07.01.2020 Marie Kostelecká
300,- 06.01.2020 Dárce
340,- 11.03.2020 Filip Balcárek
1 500,- 19.02.2020 Petr Grametbauer
1 500,- 19.02.2020 Jan Bureš
2 000,- 30.04.2018 Martin Ž.
200,- 21.09.2018
1 000,- 08.10.2018 Jan Čeřovský
1 500,- 21.12.2018 Jeník B.
200,- 11.01.2019 dárce
500,- 06.02.2019 Katarina Korzova
1 000,- 04.04.2019 Dárce
2 000,- 09.07.2019 dárce
500,- 17.06.2019 dárce
300,- 08.11.2019 Dárce
500,- 13.12.2019 Dárce
1 000,- 19.04.2018 Lenka Mottlová
1 501,- 21.12.2018 Míša P.
500,- 06.02.2019 Mirka Zittová
1 000,- 04.04.2019 Dárce
500,- 09.07.2019 dárce
2 000,- 06.11.2019 Dárce
500,- 10.12.2019 Dárce
800,- 19.04.2018 Lukáš, Lucka, Kačenka a Kristinka
1 500,- 21.12.2018 Péťa G.
1 000,- 06.02.2019 Vendula Zajícová
500,- 10.07.2019 dárce
1 500,- 05.11.2019 Dárce
400,- 09.12.2019 Dárce
300,- 05.02.2019 Hana Bojková
100,- 10.07.2019 dárce
300,- 06.12.2019 Dárce
300,- 04.02.2019 Alena Zdráhalová
Zakladatel nadačního fondu
zakladatel

NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

Národní  dům na VinohradechGordicSpartan GymIBRS - International Business & Research Services s.r.o.