Zpět

Dívka

9 let

3 800 Kč

vybráno

3 800 Kč

cíl

Po rozchodu rodičů byla nejdříve v péči matky a s otcem se pravidelně stýkala, problém nastal, když matka péči přestala zvládat. Otec těsně po následném převzetí dcery do péče utrpěl vážné poranění, které dočasně limitovalo jeho možnost se o holčičku postarat. Otec nemá žádné příbuzné ani blízké přátele, kteří by mu s péčí o dceru mohli pomoci. Dívka proto musela být dočasně na žádost otce umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Otec si ji ze zařízení vzal zpět ihned poté, co se jeho zdravotní stav stabilizoval. Vrátil se také do práce, i když jeho zdravotní stav částečně limituje jeho pracovní možnosti. Veškeré náklady na potřeby dcery hradí otec sám. Nemůže si ale finančně dovolit uhradit letní tábor. Dívce by možnost účastnit se letního tábora v době, kdy otec bude chodit do zaměstnání, udělala velkou radost.

 

Komu můžete pomoci

0 Kč

17 182 Kč

Emília , 57 let

Emíliu postihla těžká mozková příhoda. Bez odlehčovací služby se neodejde.

7 500 Kč

22 870 Kč

Emilie, 71 let

Paní Emilii vždy bavilo pomáhat. Pojďme jednou pomoci my jí.