Zpět

Eliška

75 let

34 140 Kč

vybráno

34 140 Kč

cíl

Paní Eliška žije sama. Přestože má dceru, cítí se velmi osamělá, opuštěná. Vztahy s dcerou jsou tak narušené, že nedostatek finančních prostředků a vážné onemocnění nejsou zdaleka jedinými problémy, které ji trápí. Rodinné spory se bohužel dostaly až před soud.
Jediným příjmem paní Elišky je nevelký starobní důchod a byl jí přiznán příspěvek na bydlení. Vážným problémem, a to až příliš zhoršujícím celkovou sociální situaci, je, že paní Eliška trpí Huntingtonovou chorobou, vzácným dědičným neurodegenerativním onemocněním mozku, které se projevuje nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností. Paní Eliška je zatím schopná samostatné chůze a základní péče o sebe, ovšem cokoliv navíc je velký problém. Vaří si už jen sporadicky – bojí se, aby se nezranila z důvodu špatné koordinace pohybů rukou, dovážku obědů si ale vzhledem k finanční situaci nemůže dovolit. Nadační fond Dvojka srdcem se proto rozhodl hradit obědy na první měsíc rovnou a na úhradu obědů za následující půlrok vypsal veřejnou sbírku. Paní Eliška zároveň podala žádost o příspěvek na péči. Příspěvek nadačního fondu by využila na nezbytnou dobu, aby „přečkala“ situaci do doby, než bude mít přiznán alespoň příspěvek na péči. Dosud svou finanční situaci řešila za pomoci vlastních úspor, které však již všechny použila na úhradu běžných výdajů, tedy i léků a potravinových doplňků.
Váš příspěvek by paní Elišce pomohl zajistit každodenní teplou stravu.

Vybíráme částku, která poslouží k úhradě obědů na 6 měsíců.

Komu můžete pomoci

0 Kč

17 182 Kč

Emília , 57 let

Emíliu postihla těžká mozková příhoda. Bez odlehčovací služby se neodejde.

7 500 Kč

22 870 Kč

Emilie, 71 let

Paní Emilii vždy bavilo pomáhat. Pojďme jednou pomoci my jí.