Zpět

Emília

57 let

0 Kč

vybráno

17 182 Kč

cíl

Paní Emília byla vždy zvyklá pracovat a starat se o sebe. V loňském roce však paní Emíliu postihla těžká mozková mrtvice , která ji znemožnila jednání v jakýchkoliv záležitostech běžného života. V současné době je Emília upoutána na lůžko, kdy mozková příhoda nenávratně poškodila nejen kognitivní, ale také verbální schopnosti, což v praxi znamená, že nezvládne skládat slova, vyjadřuje se pouze jednoduchými krátkými citoslovci.

Aktuálně vybíráme pro paní Emílii částku 17 182 Kč na úhradu pobytové služby.

Komu můžete pomoci

0 Kč

17 182 Kč

Emília , 57 let

Emíliu postihla těžká mozková příhoda. Bez odlehčovací služby se neodejde.

7 500 Kč

22 870 Kč

Emilie, 71 let

Paní Emilii vždy bavilo pomáhat. Pojďme jednou pomoci my jí.