O nás

Nadační fond Dvojka srdcem byl založen Městskou částí Praha 2 dne 12. 12. 2017. Jeho založení iniciovala Alexandra Udženija, místostarostka Prahy 2 pro sociální oblast. V rámci své práce se často seznamuje s osudy lidí, kteří se dostali do sociální či zdravotní situace, v níž je jim velmi obtížné pomáhat z pozice veřejné správy. To byl i hlavní impuls k založení nadačního fondu.

Účelem, pro který byl nadační fond zřízen, je pomoc potřebným, zejména osobám v tíživé sociální či zdravotní situaci, ohroženým dětem, fyzicky či mentálně handicapovaným, seniorům.

Náš program se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v životních situacích, ze kterých si sami nemohou pomoci. Poskytujeme příspěvky tam, kde přidělení příspěvku pomůže ke zkvalitnění životních podmínek potřebných. Zajímají nás konkrétní osudy konkrétních lidí.

Patronkou nadačního fondu se stala známá herečka Vinohradského divadla Simona Postlerová, která na Praze 2 také žije. NF Dvojka srdcem byl zapsán do nadačního rejstříku dne 22. 1. 2018. Tehdy jsme se začali setkávat s lidmi, kteří potřebují finanční podporu a vznik nadačního fondu přivítali jako důstojnou možnost přijmout pomoc. Snažíme se do pomoci zapojit osoby a společnosti, které mají vůli darovat a je jim blízké prostředí Prahy 2 či jsou dokonce jeho součástí, i ty, které nevědí, jak pomoci sousedovi či jiné osobě v blízkosti. Obyvatelé Prahy 2 jsou pověstní svým patriotismem. Věříme proto, že si budou schopni pomoci navzájem.

Lucie Pechová

Předsedkyně správní rady

Alexandra Udženija

Zakladatelka Nadačního fondu Dvojka srdcem

SIMONA POSTLEROVÁ

patronka nadačního fondu

Naši partneři

O nás

Zakládací listina

Statut

Správní rada

Lucie Pechová – předsedkyně SR
PhDr. Tomáš Klinecký – členka SR
JUDr. Andrea Horáková – členka SR
Bc. Jana Paulů, DiS. – členka SR
Ing. Petr Kolář – člen SR

Dozorčí rada

Bc. Renáta Kašická – předsedkyně DR
Ing. et Ing. Lukáš Hes – členka DR
Magdalena Valdmanová – členka DR