Zpět

Petr

56 let

 

 

12 500 Kč

vybráno

12 500 Kč

cíl

Pan Petr (56 let) sám připouští, že ve svém životě udělal mnoho chyb. Ať už v rodinném životě, či v péči o své zdraví. Chyby dělá každý, ale co je hodně podstatné, je, že pan Petr nikdy nelenošil, vždycky pracoval, a to do doby, než onemocněl. V roce 2014 ho postihla mozková příhoda. Nyní je v 56 letech částečně ochrnutý a navíc ho občas potrápí epileptický záchvat.

Pan Petr má jen jednoho kamaráda, na nedostatek lidí kolem sebe si však nestěžuje, je rád sám. Ale určitě by si přál vidět svého čerstvě narozeného vnoučka. Jeho pracovní život byl velice pestrý. Po rozvodu se vydal pracovat do lesů na Šumavě. Tam měl práci i s ubytováním. Také byl na práci v Irsku, podnikal v bytovém textilu, pracoval v pivovaru, i v dopravě. Když nebylo zbytí, šel pracovat za minimální mzdu. Po návratu do Prahy žil porůznu v azylových domech.

Pan Petr je velmi nenáročný, dokonce ani za jídlo moc neutratí, raději se místo jídla napije kávy. Pokud se ho zeptáte, jakou má zálibu, jmenuje kafíčko na prvním místě. Ovšem nesmíme zapomenout ani na mapy, které má nesmírně rád. Však se jim také věnoval během studijních let.

Nadační fond Dvojka srdcem doufá, že se mezi čtenáři najde i někdo takový, kdo si umí přiznat, že patří mezi ty, kteří ve svém životě neudělali vždycky všechno úplně správně, a možná měli v rozhodujících chvílích jen více štěstí, než pan Petr. Možná jen v pravou chvíli poznali toho správného člověka. Pan Petr sám sebe označil za smolaře. S bydlením mu pomohla městská část Praha 2 a on by byl rád, aby obecní byt udržel v čistotě, jak to jen jeho zdravotní stav dovolí. Ovšem pravidelný větší úklid každý týden bude muset zajistit sociální služba. Sám by to nezvládl a prostředky na její úhradu nemá.
Na tuto službu bude zapotřebí vybrat až 12 500 Kč na rok.
Vaše finanční příspěvky, prosím, posílejte na účet veřejné sbírky 5298268319/0800, pro pana Petra pod variabilním symbolem 182019.

Děkujeme, že pomáháte

Komu můžete pomoci

0 Kč

17 182 Kč

Emília , 57 let

Emíliu postihla těžká mozková příhoda. Bez odlehčovací služby se neodejde.

7 500 Kč

22 870 Kč

Emilie, 71 let

Paní Emilii vždy bavilo pomáhat. Pojďme jednou pomoci my jí.